PARTNER WORDEN
ALS SCHOOL

In ons partnerschap werken wij altijd samen met scholen en schoolbesturen om de trainee in korte tijd veel ervaring te laten opdoen. De trainees brengen waardevolle kennis en werkervaring mee naar het onderwijs en hebben een professionele beroepshouding. Vakdidactisch en pedagogisch gaan zij zich gedurende het traineeship scholen. Het opleidingsprogramma is op deze doelgroep afgestemd waarbij we de verbinding leggen naar het opleiden binnen de school. Zo werken wij vanuit de verbinding school- trainee en lerarenopleiding. Wij staan voor impact maken in het onderwijs; het toegankelijker maken en verbeteren van het onderwijs in Nederland.

Ook maatschappelijke partners en bedrijven kunnen een rol vervullen in ons traineeprogramma. Meer informatie over partnerschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.

neem contact op

zij-instromers begeleiden is samenwerken

Met een zij- instromer haal je als school een vakexpert in huis, die een nieuwe vibe in je team kan brengen. Dat is ook de valkuil: een andere dynamiek die ontstaat en de mate van acceptatie. Want het succes valt of staat met de plaatsing op scholen: investeer je, stel je fte’s beschikbaar en sta je open voor zij- instromers? “Zij- Instromers nemen iets mee dat niet in school aanwezig is. Geef ze daar erkenning voor. ECHT Onderwijs voorkomt uitval van de vreemde eend in de bijt met een begeleidingstraject en een intensieve samenwerking met de de scholen passend bij waar zij staan in hun werk en leven.

Daarnaast vinden wij bovenschools en bovenbestuurlijk ‘lotgenotencontact’ belangrijk en investeren we in deze intervisiebijeenkomsten en is er veel ruimte voor de trainee voor professionele en persoonlijke ontwikkeling door een additioneel programma dat wij bieden. De trainee krijgt zo de ruimte zich binnen de school zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

als bedrijf partner worden van ECHT Onderwijs

Investeren in medewerkers
De laatste jaren is er veel veranderd in onze manier van werken en hoe wij denken over lifetime employment. Het is een realistisch beeld dat een werknemer zijn loopbaan bij meerdere werkgevers doorloopt en nadenkt over zijn mogelijkheden in de toekomst en zijn waarde op de arbeidsmarkt. Werkgevers die investeren in de ontwikkeling van medewerkers worden daarbij als aantrekkelijk werkgevers gezien. Beiden hebben baat bij het investeren in menselijk kapitaal voor nu en in de toekomst.

Investeren doen we samen
ECHT Onderwijs biedt voor bedrijven een Employability programma gericht op de door- en instroom naar het Onderwijs. Wij bieden een volledig programma bestaande uit een assessment, begeleiding tijdens het traineeprogramma (incl behalen van de bachelor), een persoonlijk leiderschapstraject en een nazorgtraject. Gedurende het traineeprogramma gaan trainees werken bij een van onze partnerscholen en wordt hierbij begeleid door een van onze talentmanagers. Weet je als werknemer (nog) niet zeker of het onderwijs de juiste route is? Wij bieden oriëntatie plaatsen aan waarbij werknemers eerst kunnen ervaren hoe het is om voor de klas te staan. De werknemer gaat met een van onze talentmanagers op zoek naar de vraag of het onderwijs voor hem/haar de next step is.

neem contact op

De mogelijkheden voor jouw bedrijf

“Zij- Instromers nemen iets mee dat niet in school aanwezig is. Geef ze daar erkenning voor. ECHT Onderwijs voorkomt uitval van de vreemde eend in de bijt met een begeleidingstraject met coaches en een intensieve samenwerking met de de scholen passend bij waar ze staan in hun werk en leven. Daarnaast is bovenschools en bovenbestuurlijk ‘lotgenotencontact’ heel belangrijk. Wij investeren in deze intervisiebijeenkomsten.

Maatschappelijk betrokken

Kiezen voor ECHT Onderwijs betekent dat in alle gevallen dat u als bedrijf maatschappelijk betrokken bent bij het oplossen van het tekorten in het onderwijs waarbij u ook nog bijdraagt aan de vernieuwing in het onderwijs. Onze scholen zijn dringend op zoek naar nieuwe instroom en kennis uit het bedrijfsleven. Zo kunt u als bedrijf het verschil maken. Benieuwd wat voor uw bedrijf de mogelijkheden zijn? Neem dan contact met ons op.

Echt Onderwijs

geïnteresseerd?

Neem dan contact met ons op!

010 - 30 76 431info@echtonderwijs.nl