Ons team

Ons team bestaat uit enthousiaste mensen van wie het hart bij het onderwijs ligt. Ze hebben een achtergrond als hybride docenten, schooldirecteuren, coaches, opleiders en zelfs onze eigen neurowetenschapper. Het ECHT Onderwijs team werkt met veel passie om het onderwijs op een verantwoorde wijze toegankelijker te maken. We weten hoe het onderwijs in elkaar steekt en hebben een drijfveer om het onderwijs te verbeteren.

Hoe wij werken

Geen functieprofielen, maar rollen
Wij geloven dat vertrouwen en verantwoordelijkheid belangrijke voorwaarden zijn voor een goed functionerend team. Daarom werken wij niet met functieprofielen, maar met rollen. Hierdoor ervaren wij meer autonomie en voelen we ons gestimuleerd om te doen wat nodig is. Je zult ons nooit horen zeggen: “Dit hoort niet bij mijn taken.” Ook zijn er geen beperkingen van het kaliber ‘dit mag ik wel en dit niet’. Met rollen maken we duidelijk wat collega’s en klanten van iemand mogen verwachten, maar we laten de vervulling van de rol vrij. We ervaren dat deze autonomie en eigenaarschap ervoor zorgen dat mensen in hun kracht staan.

Maurits

Directeur

Gestart als leerkracht in het basisonderwijs in Rotterdam heb ik van dichtbij gezien welke impact je als leerkracht kan maken.

Vanuit mijn ervaring en overtuiging dat mensen met een vakpassie, al dan niet bevoegd maar zeker wel bekwaam echt het verschil maken voor leerlingen en zeker ook de schoolteams ben ik mij in gaan zetten om mensen te enthousiasmeren voor een baan in het onderwijs. Mensen die hun ervaring en werkverleden meenemen naar het onderwijs. Deze groep die vanuit zingeving een bijdrage willen leveren aan een mooier onderwijswereld. En dat is precies wat we nu met ECHT Onderwijs doen. Zij instromers opleiden en begeleiden middels een passend traineeship.

Michiel Marinissen

Michiel

Talentmanager

In 2014 ben ik gestart als leerkracht in het basisonderwijs. Na zes prachtige schooljaren in de groepen 6 t/m 8, ben ik nu in dienst als Talentmanager bij ECHT Onderwijs.

Het is mijn taak om de trainees te coachen en begeleiden, loopbaangesprekken te voeren en trainingen & intervisiesessies te faciliteren. Voor zaken over HR-vraagstukken, frictie in de work- lifebalance, stages en andere algemene vragen, ben ik het aanspreekpunt en vertrouwenspersoon van de trainees. Samen met de Kwaliteitsmanager van ECHT Onderwijs, begeleiden wij onze trainees bij het ontwikkelen van de soft skills, pedagogische vaardigheden en didactische competenties. Kortom: Blij dat ik mijn steentje mag bijdragen aan het opleiden van de nieuwe generatie leerkrachten voor het onderwijs!

Jerry

Projectmanager

Na afronding van mijn studie aan de Pedagogische Academie op de Hanzehogeschool in Groningen ben ik met veel plezier als leraar aan het werk geweest in het Amsterdamse basisonderwijs en stond ik respectievelijk voor de groepen 3, 6 en 7. Om ook andere management ervaring op te kunnen doen en de dynamiek van een snel veranderende organisaties te ontdekken heb ik besloten om voor verschillende Start-ups te gaan werken.

De afgelopen jaren heb ik mij daar vooral bezig gehouden met het opzetten van opleidingslabels en het ontwikkelen van traineeships. Bij ECHT Onderwijs mag ik mij elke dag bezig houden met het verder uitdenken van programma’s die aansluiten op ervaring en achtergrond van ervaren HBO’ers uit andere sectoren dan het onderwijs en hen in staat stelt om aan te sluiten op de (toekomstige) behoefte van het onderwijs.

Pamely

Relatiemanager

Het onderwijs is volop in beweging. De vraag hoe we het onderwijs toekomstgericht kunnen invullen heeft mij altijd bezig gehouden. Zowel bij de ontwikkeling van mijn eigen kinderen als in professioneel opzicht. De basis is volgens mij te vinden in: meer ruimte voor persoonsvorming van leerlingen, het aanpassen van het huidige curriculum en de ruimte die leraren moeten krijgen om het aanbod in te richten afgestemd op de behoefte en ambities van de leerlingen. 

De onderwijsprofessionals die wij opleiden brengen al veel kennis en werkervaring mee het onderwijs in. De mindset en vaardigheden die zij hebben, sluiten goed aan op wat het onderwijs van morgen vraagt. Het verbinden van deze professionals aan het onderwijs en een bijdrage te leveren aan de onderwijsvernieuwing is waar ik mij dagelijks voor inzet.

Robert

Relatiemanager

Als ervaringsdeskundige, ik ben zelf ook een leerling geweest, weet ik als geen ander dat de leerkracht het verschil maakt! Bij ECHT Onderwijs houd ik mij als relatiemanager vooral bezig met het binden en verbinden van onze nieuwe generatie onderwijsprofessionals met de praktijk.

Betrokkenheid en welbevinden staan bij mij centraal in bijna alles wat ik doe. Voor mij zijn dit dé voorwaarden om iemand de ruimte en het vertrouwen te geven om te groeien. Na mijn opleiding heb ik een aantal jaar met veel plezier les gegeven in het primair onderwijs. De stap en mogelijkheid om door te groeien naar directeur van één en later meerdere scholen, heb ik toen met beide handen aangegrepen. In mijn periode in het bedrijfsleven ben ik werkzaam geweest in de kwaliteitszorg en onderwijsinnovatie.

Sandra

Onderwijsdeskundige

Voordat ik bij ECHT Onderwijs aan de slag ben gegaan, heb ik vijftien prachtige jaren in het basisonderwijs gehad. Met veel plezier heb ik lesgegeven aan alle groepen, ben ik intern begeleider geweest en de laatste jaren ben ik werkzaam geweest als directeur. Daarnaast heb ik, samen met twee collega’s, het professionaliseringsaanbod voor onze stichting vormgegeven.

Mijn rol bij ECHT Onderwijs is onder andere, het ervoor zorgen dat we kwalitatief goede begeleiding blijven bieden aan onze trainees – de onderwijsprofessionals van de toekomst. Een rol die ik, samen met team van (onderwijs)professionals, met veel energie en plezier vervul!

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact met ons op!

info@echtonderwijs.nl