LAKS

Laks Op 7 april 1984 werd deze belangenbehartiger voor studenten en scholieren opgericht. Het primaire doel was om de rechtspositie van Nederlandse studenten te verbeteren. Nu komt deze club vaak in het nieuws tijdens de afnames van de centrale examens in het voortgezet onderwijs wanneer scholieren hun klachten naar hen opsturen. Het speerpunt van de […]

Leraar in opleiding (LIO)

Leraar in opleiding (LIO) Een student aan de pabo is een leraar in opleiding (afgekort LIO) en volgt dus een opleiding om gediplomeerd voor de klas te mogen staan.