Het programma voor het primair onderwijs duurt in totaal 3 jaar, waarin je binnen 2 jaar je Bachelor of Education behaalt. Het programma voor het voortgezet onderwijs en mbo duurt in totaal 1,5 jaar tot 2 jaar, waarin je respectievelijk binnen 2 jaar je tweedegraads bevoegdheid haalt of binnen 1,5 jaar je Pedagogisch Didactisch Getuigschrift.