Onderwijsinhoudelijke ondersteuning is er enerzijds in de vorm van kwaliteitsgesprekken waarin je voortgang besproken wordt. Anderzijds kun je, op het moment dat je een concrete onderwijsinhoudelijke hulpvraag hebt, terecht bij de onderwijscoach en/of de talentmanager van ECHT Onderwijs. Er worden regelmatig trainingen en intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Ook de online trainingen van E-wise horen bij de onderwijsinhoudelijke ondersteuning.