Dit ligt eraan welk traineeship jij gaat volgen. Voor het primair onderwijs is dit een Bachelor of Education (pabo), voor het voortgezet onderwijs zul je een tweedegraads bevoegdheid behalen en in het mbo is dit een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG).