Er zijn verschillende traineeships, oftewel omscholingstrajecten voor zij-instromers, bij ECHT Onderwijs: