onze visie

Wij geloven dat onderwijs en talent elkaar nodig hebben om te kunnen groeien!

ECHT Onderwijs vormt de schakel tussen deze twee. Wij helpen mensen met ambities het onderwijs in te stromen en op deze wijze hun carrière(switch) betekenisvol in te richten. Onze focus ligt op vernieuwend organiseren, een flexibele manier van opleiden en het intensief begeleiden van de nieuwe generatie leerkrachten.

onze missie

Door traineeships te ontwikkelen en voorwaarden te creëren die aansluiten op de behoeften van de toekomstige onderwijsprofessionals zijn wij in staat om een nieuwe doelgroep te enthousiasmeren en hen duurzaam in te laten stromen in het onderwijs.

Zo helpen wij scholen aan een nieuwe instroom van toekomstige leerkrachten.

Geen functieprofielen maar rollen.

Het team van ECHT Onderwijs is bewust bezig met de eigen ontwikkeling.

Wij geloven dat vertrouwen en verantwoordelijkheid belangrijke voorwaarden zijn voor een goed functionerend team. ECHT Onderwijs hanteert daarom een ander organisatiemodel dan de meeste organisaties. Wij werken vanuit autonomie en verantwoordelijkheid en niet vanuit functieprofielen. Dit houdt in dat iedere individu de rol op zich neemt die op dat moment nodig is. Onze unieke vorm van werken delen we graag met onze scholen en besturen.

Een functieomschrijving beschrijft taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Dit leidt tot:

  • Het creëren van hokjes: Dit hoort wel bij mijn taken en dit niet.
  • Het scheppen van beperkingen: Dit mag ik wel en dit mag ik niet.

Een rol leidt juist tot:

  • Het creëren van een wederzijdse verwachting: ‘Dit mag je als collega en/of klant minimaal van mij verwachten.’
  • Het faciliteren van ondernemerschap: ‘Dit mag je minimaal verwachten, maar ik heb de autonomie en het eigenaarschap om zelf te bepalen hoe ik mijn rol vervul en wat ik wil.

Ons team

ECHT Onderwijs kijkt met een andere blik naar het organiseren van het onderwijs. Ons team bestaat uit enthousiaste mensen vanuit verschillende invalshoeken zoals Hybride docenten, schooldirecteuren, coaches, opleiders en zelfs onze eigen neurowetenschapper.

Het ECHT Onderwijs team werkt met veel passie om het onderwijs op een verantwoorde wijze toegankelijker te maken. We weten hoe het onderwijs in elkaar steekt en hebben een drijfveer om het onderwijs te verbeteren. Doet u met ons mee?

ECHT Innovatief!

Onze insteek is innovatief en gedurfd. Wij leggen de nadruk op de ontwikkeling van de nieuwe generatie docenten. Door onze traineeships kunnen onze professionals kennis uitwisselen en meer ervaringen opdoen, waardoor de motivatie toeneemt.

Met onze Talent Scan, de inzet van onze neurowetenschapper en ons Scouting Programma gebruiken wij nieuwe wegen om de beste trainees te vinden om hen al in een vroeg stadium aan het onderwijs te verbinden.

Kernwaarden

Strategisch & eerlijk

We denken mee op strategisch HRM beleid en zijn eerlijk over wat scholen en docenten van ons kunnen verwachten.

Avontuurlijk & ondernemend

We maken verbinding met mensen buiten het onderwijs en benutten kansen samen met het bedrijfsleven.

Onafhankelijk & onderwijsgericht

We varen onze eigen koers maar altijd in gezamenlijkheid en het belang onze partners.

professioneel

Al onze teamleden hebben een achtergrond in het onderwijs en beschikken over veel ervaring.

Energiek & betrokken

Ons team barst van de energie om te vernieuwen en heeft een hart voor onderwijs.

Ambitieus

We hebben een ambitieuze visie om het onderwijs toegankelijker te maken voor een nieuwe generatie professionals.

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact met ons op!

010 - 30 76 431info@echtonderwijs.nl