Rotterdamse schoolbesturen, Thomas More Hogeschool en ECHT Onderwijs tekenen convenant in 2019

Rotterdamse schoolbesturen, de Thomas More Hogeschool en ECHT Onderwijs tekenen een convenant om het lerarentekort tegen te gaan. Ze hebben afgesproken om samen te werken in een partnerschap ‘Samen investeren in de leerkracht van morgen’. Ze doen dit met het doel om een nieuwe groep professionals voor het Rotterdamse onderwijs op de leiden.

Ontstaan van de samenwerking

Rotterdam heeft te maken met een lerarentekort en de verwachting is dat de tekorten de komende jaren blijven bestaan. De potentie om meer mensen voor het onderwijs te enthousiasmeren is groot. Ook zien we dat de huidige opleidingen niet altijd even goed aansluiten op wat andere doelgroepen vragen. Hierdoor missen we waardevolle professionals met ambitie voor het onderwijs.

We willen nieuwe onderwijsprofessionals enthousiasmeren

ECHT Onderwijs heeft als missie om een nieuw type professionals voor het onderwijs te enthousiasmeren. Hierbij maakt ECHT Onderwijs gebruik van andere middelen voor werving en selectie waarbij de focus ligt op het bereiken van millennials. Daarnaast heeft ECHT Onderwijs samen met de Thomas More Hogeschool een vernieuwde opleiding opgezet, die recht doet aan de kwaliteiten die deze professionals al hebben en wat zij nodig hebben om goed (en duurzaam) het onderwijs te betreden.

Voor schoolbesturen biedt dit een mogelijkheid om een andere doelgroep te bereiken en om naast de reguliere trajecten, te experimenteren met andere vormen van opleiden en begeleiden, zoals door ECHT Onderwijs. Met dit convenant willen we het lerarentekort gezamenlijk Rotterdam en omstreken uit helpen.

Een succesvolle pilot in 2019

In 2019 zijn de drie Rotterdamse Schoolbesturen (Stichting BOOR, RVKO, PCBO) met een pilot gestart en zijn de eerste professionals van de ECHT Onderwijs-klas op scholen geplaatst. De gemeente Rotterdam heeft deze pilot ondersteund. De eerste resultaten zijn positief te noemen.

Mede op basis van die resultaten hebben de schoolbesturen besloten om in september gezamenlijk een ECHT Onderwijs klas te laten starten om meer professionals met een ‘ander dna’ op te leiden.

Wat betekent ECHT Onderwijs in deze samenwerking?

ECHT Onderwijs biedt hierbij een integraal programma. Het programma loopt over de keten heen en de begeleiding loopt vanaf de werving en selectie tot aan de inductiefase, ook na het behalen van de lesbevoegdheid.  ECHT Onderwijs treedt hierbij op als regisseur en faciliteert Partijen in de driehoek professional, schoolbestuur en opleiding.

ECHT Onderwijs adviseert Partijen in hun strategisch HR beleid, het omgaan met deze doelgroep en verzorgt presentaties over millennials, persoonlijk leiderschap en anders opleiden.

Wil jij ook het onderwijs in als leerkracht?

Bekijk dan hier de mogelijkheden.

Misschien vind je dit ook interessant

LAKS

Op 7 april 1984 werd deze belangenbehartiger voor studenten en scholieren opgericht. Het primaire doel was om de rechtspositie van Nederlandse studenten te verbeteren. Nu

Read More »

Leraar in opleiding (LIO)

Een student aan de pabo is een leraar in opleiding (afgekort LIO) en volgt dus een opleiding om gediplomeerd voor de klas te mogen staan.

Read More »

Wij nemen contact op

Bedankt voor je aanvraag!
Wij nemen de boeking in behandeling en nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

Heb je tussendoor vragen? Neem dan contact met ons op!

Met vriendelijke groet,

Pieter Redelijkheid
ECHT Onderwijs