ECHT Onderwijs werkt samen met scholen en besturen aan een nieuwe generatie professionals. ECHT Onderwijs weet de nieuwe generatie te bereiken en biedt traineeships en HBO opleidingen aan voor potentials en professionals in het onderwijs. Het traineeship geeft onze trainees de kans om in korte tijd veel ervaring op te doen, terwijl u als school de trainees en hun kwaliteiten beter leert kennen. Onze trainees zijn HBO- opgeleid, gemotiveerd, hebben een passie voor onderwijs en brengen daardoor een vernieuwende wind binnen de school. Samen investeren in de leerkracht van morgen!

De trainees zijn in dienst van ECHT Onderwijs en worden via ons op scholen ingezet om zich breed te ontwikkelen. Wij zoeken scholen die open staan voor deze werkwijze en onze trainees een leer- en werkplek willen bieden.

Wat wij bieden
• Een nieuwe generatie gemotiveerde en enthousiaste docenten mobiliseren via zij- instroom trajecten;
• Samen met scholen en besturen aantrekkelijke loopbanen realiseren voor docenten met de juiste ontwikkelingsmogelijkheden;
• Bieden van een regionale vervangingspool waarvan de medewerkers een vaste aanstelling hebben voor scholen, besturen en samenwerkingsverbanden;
• Docenten meer ruimte bieden om te professionaliseren.

Wil je als school of bestuur de trainees van ECHT Onderwijs inzetten?
Onze trainees voeren onderwijsvraagstukken uit waarbij wij tegelijkertijd nieuwe docenten voor scholen opleiden (strategisch HRM beleid, langere termijn).  Je kan een trainee die al bekwaam is ook inzetten voor tijdelijke vacatures (oplossing voor het lerarentekort, korte termijn).

Hoe werken wij?

Hoe werken wij?

Onze trainees zijn gemotiveerde professionals bestaande uit zij-instromers, vakspecialisten en bevoegde docenten, maar ook studenten die tijdens hun studie al aan ons programma deelnemen. De trainees worden voor minimaal 3 maanden ingedeeld binnen een school om in korte tijd meer ervaring op te doen.

ECHT Onderwijs heeft een groot netwerk van trainees, bevoegde docenten, startende docenten en potentials: mensen met veel ervaring en onderwijsambitie. Samen met u kijken we naar de mogelijkheden om deze trainees in te zetten op uw school. Om te bepalen welke trainee past bij de cultuur van uw school en bij de vraag die u op dat moment heeft, screenen we zorgvuldig. Zo werken wij samen met onze eigen neurowetenschapper en gebruiken we onze Talent Scan om mindset, vaardigheden, ervaring en ambitie te ontdekken.

Wilt u uw eigen opleidingstraject?

Een incompany opleiding aanvragen
De HBO opleiding en traineeships van ECHT Onderwijs kunnen ook incompany worden verzorgd. We maken dan een traject op maat.

Een eigen opleidingstraject
Je kunt als school of bestuur het initiatief nemen om een eigen opleidingstraject en/of traineeship te organiseren. Wij kunnen dit eventueel verzorgen op een externe locatie of op de eigen school en stemmen het aanbod zoveel mogelijk af op de specifieke behoefte van u als opdrachtgever. Omdat geen traject hetzelfde is, brengen wij voor een incompany opleidingstraject altijd een offerte op maat uit.

POTENTIALS

PROFESSIONALS

VAKSPECIALISTEN

ZIJ- INSTROMERS

TALENT SCOUTING

YOUNG PROFESSIONALS

Wil je samen met ons betrokken zijn bij het opzetten van een lerend netwerk van Trainees op scholen?

Neem dan met ons contact op om aantrekkelijke loopbanen voor leraren te realiseren.