Voor scholen & besturen

Op zoek naar gemotiveerde docenten of leraren voor uw school? ECHT Onderwijs leidt zij-instromers op tot leerkracht, docent Nederlands, Engels of wiskunde of hybride docent, die het leraarschap combineert met een baan in bijvoorbeeld het bedrijfsleven.

Dit doen wij in een driejarig traineeship, dat is opgedeeld in drie fases. Tijdens die fases voeren de trainees vanuit hun ervaring en expertise onderwijsopdrachten uit bij uw school en ontwikkelen zij zich van HBO professional van leraar in opleiding naar vakbekwaam leerkracht of docent.

Wil jij iemand laten werven en opleiden met het oog op je toekomstige formatie, neem dan contact met ons op en samen bespreken we de mogelijkheden en stellen we een geschikte trainee aan u voor.

Neem contact op

Leren en werken in de praktijk

Het traineeship vindt gedeeltelijk plaats binnen de lerarenopleiding, maar vooral op de werkplek. Wij geloven dat het werkveld de beste leercontext biedt. De trainee ontwikkelt zich extra snel, door de persoonlijke begeleiding en coaching vanuit ECHT Onderwijs. Iets voor uw school?

Wat bieden wij?

  • Wij leiden op voor het onderwijs
  • Leer- werktrajecten i.s.m. de Thomas More Hoge School
  • Trainees met een beschikbaarheid van 2 tot 4 dagen
  • Na afronding traineeship is de trainee vrij over te nemen
  • Opleiden met oog op de toekomst
  • Uitgebreide werving- en selectieprocedure met uitgebreid assessment

Zo werkt ECHT Onderwijs

Werving

We werven gemotiveerde trainees met minimaal een hbo-diploma, sterke sociale vaardigheden en een passie voor het onderwijs. Zodra ze ons toelatingsassessment hebben gehaald, kunnen ze van start.

Fase 1: Oriëntatie (0,5 jaar)

De trainees gaan één dag per week naar school en lopen daarnaast nog een dag per week stage. In deze periode behalen ze hun propedeuse, WisCAT en de taaltoets. Inzet van trainees in deze fase is kosteloos.

Fase 2: Leraar of docent in opleiding (1,5 jaar)

De trainees zijn nu ‘tijdelijk lesbevoegd’ en werken minimaal twee dagen per week als leraar of docent. Daarnaast gaan ze één dag per week naar school en volgen daarnaast een persoonlijk leiderschapsprogramma en aanvullende trainingen in de (online) leeromgeving van ECHT Onderwijs.

Fase 3: Bevoegd docent (1 jaar)

De trainees hebben hun Bachelor of Education behaald en zijn nu bevoegd leerkracht. Ze werken minimaal drie dagen per week op een school, en volgen daarnaast een persoonlijk leiderschapsprogramma en verdiepende trainingen. In deze fase spelen persoonlijke ontwikkeling en verdieping in het vak een grote rol voor de duurzaamheid van de carrière in het onderwijs.

Geen overname kosten

Na afronding van het traject kunnen de leraren of docenten kosteloos overstappen naar uw school.

ECHT Onderwijs

Persoonlijke begeleiding

Met alleen een vakinhoudelijke opleiding op zak ben je nog geen goede leraar. Daarom investeren wij in de persoonlijke ontwikkeling van onze trainees. We coachen en begeleiden ze gedurende het gehele traject en bieden verdiepende trainingen en cursussen als aanvulling op het vaste curriculum.

EEN KLIK MET UW SCHOOL

Een match met de werkcultuur is van essentieel belang voor een duurzaam dienstverband. Om te bepalen wie bij de cultuur van uw school past en uw vraag, screenen we zorgvuldig. Zo werken wij samen met onze eigen neurowetenschapper die onze testen ontwikkelt. Een voorbeeld is onze TalentScan om mindset, vaardigheden, ervaring en ambitie te ontdekken.

Talentmanagement

Elke trainee wordt begeleid door een talentmanager. Hij of zij fungeert als een persoonlijke coach. De talentmanager bespreekt regelmatig de voortgang en daagt de trainee steeds uit om zijn of haar grenzen te verleggen. De talentmanager helpt oplossingen verzinnen voor eventuele problemen en reikt handvatten voor verbetering.

Wekelijks is de talentmanager aanwezig op de Hogeschool. Elke elke zes weken voert hij of zij een gesprek van een uur met de school en de trainee samen. De talentmanager is een coach en vertrouwenspersoon, en neemt daarnaast een stuk HR- taken uit handen.

Door persoonlijke begeleiding van de talentmanager ontwikkelen de trainees zich sneller en efficiënter. En dat betaalt zich dubbel en dwars uit op het werk.
Meer plezier, minder ziekmeldingen én betere prestaties.

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE

  • Elk traineeship biedt een oriëntatiefase van zes maanden waarbij de zij- instromer zijn baan kan behouden, terwijl hij start met het traineeship. Hierdoor heeft een trainee de ruimte en tijd om gedegen keuze voor het onderwijs te maken en geleidelijk over te stappen.
  • ECHT Onderwijs neemt gedurende de opleiding het werkgeverschap op zich; hiermee worden de besturen ontzorgd. Na afloop van de opleiding stromen leraren kosteloos het onderwijs in.
  • ECHT Onderwijs gaat verder dan het reguliere Pabo-aanbod, met persoonlijke begeleiding en aanvullende (keuze)vakken, afgestemd op de (toekomstige) werkplek. Wij screenen aan de poort; de werving, selectie en assessments worden daarmee uit handen genomen van de schoolbesturen en de pabo's. Door de langdurige en brede begeleiding weten wij zij- instromers voor het onderwijs te behouden.

Eigen opleidingstraject

De HBO opleiding en traineeships van ECHT Onderwijs kunnen ook incompany worden verzorgd.

U kunt als school of bestuur ook een eigen opleidingstraject of traineeship organiseren. Wij kunnen dit verzorgen op een externe locatie of op de eigen school en stemmen het aanbod zoveel mogelijk af op uw wensen. Een incompany opleiding aanvragen?

Neem contact op