Teamwork makes the kid’s dreams work

Het eerste wat goed is om te realiseren, is dat jij en de ouders of verzorgers van het kind hetzelfde doel hebben: jullie willen beide het beste voor het kind. Daarom kan je beter denken vanuit de mentaliteit dat jullie een team zijn, geen concurrenten of rivalen. Jij bent natuurlijk de expert over de lesstof, pedagogiek en didactiek, maar de ouders of verzorgers zijn de expert over hun kind. Als je elkaar kunt versterken vanuit deze twee rollen, creëer je een win-winsituatie!

Ouderbetrokkenheid

Op scholen wordt er vaak in de onderbouw geïnvesteerd in de relatie tussen de ouders of verzorgers en de school. Maar deze lijn wordt daarna vaak niet op dezelfde voet doorgetrokken, waardoor de ouders of verzorgers zich minder betrokken voelen bij de school. Zo krijg je makkelijk een situatie waarbij ouders of verzorgers alleen over de school horen wanneer kinderen klagen over de juf of meester aan de keukentafel. Die enkele ouderavond hier en daar of verzoeken of ze als vrijwilligers een keer slingers willen komen ophangen, dat is dan weer erg eenzijdig.

Het is daarom beter om de ouders of verzorgers actief te betrekken bij de school en het onderwijs van het kind. Naast dat dit fijner is voor zowel jou als hen, is dit tevens positief voor de ontwikkeling van het kind. Communiceer doelen, hou ze op de hoogte, vertel over de lesinhoud, meer dan alleen het 10 minutengesprek twee keer per jaar. Als je al een band hebt met ouders of verzorgers, dan is eventueel vervelender nieuws overbrengen ook minder zwaar en komt het beter over. Het komt op die manier namelijk een stuk minder onverwacht of koud op hun dak vallen.

Jakhals versus Giraf principe

Zeker bij gevallen waar de communicatie wat schuurt, of je een gesprek een andere kant op wilt sturen of over een andere boeg gooien, kan het zin hebben om jezelf in te lezen over vormen van geweldloze communicatie. Een van deze vormen is de theorie van Marshall Rosenberg, die een vergelijking maakt tussen jakhalzen en giraffen. De vier elementen waarop deze dieren erbij worden gepakt zijn:

  1. waarneming
  2. gevoelens
  3. behoeften
  4. verzoeken

Wil je meer lezen over dit model, de twee dieren en de vier elementen? Dan hebben we hier een link naar een artikel gegeven dat er verder kort en bondig over uitbreidt.

Algemene communicatie

Afgezien van je houding, is de manier waarop je communiceert natuurlijk ook belangrijk. Zorg dan ook ervoor dat, wanneer je communiceert met ouders of verzorgers;

  • Je weet waar je het over hebt. Bereid je goed voor en lees je in, over de resultaten van het kind, maar ook wat de leerling zelf van de situatie vindt. Waar relevant, zorg dat je alvast met een collega of intern begeleider hebt overlegd;
  • Je een professionele houding aanneemt, waarin je elkaar rollen respecteert en erkent, en samen op zoek gaat naar de gewenste uitkomst.
  • Je leert over hoe je de juiste gesprekstechnieken gebruikt;

Al deze dingen dragen bij aan een professionele uitstraling, wat vertrouwen wekt bij de ouders of verzorgers waarmee je in gesprek gaat. Op deze manier zie je ze als gesprekspartner, en maak je hen deelgenoot van het proces, en delen jullie de verantwoordelijkheid. En dan wordt zo'n gesprek pas echt nuttig voor de groei van de leerling.