Privacy statement ECHT Onderwijs

Bij ECHT Onderwijs vinden we jouw privacy erg belangrijk. Dit betekent dat wij vertrouwelijk, zorgvuldig en volgens de geldende privacywetgeving omgaan met de gegevens die wij over jou te weten komen.

In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe ECHT Onderwijs omgaat met de persoonsgegevens die wij verwerken van kandidaten (ingeschreven of werkende), websitebezoekers, contactpersonen die werken bij zakelijke relaties (zoals klanten of leveranciers), eigen sollicitanten, stagiaires, freelancers en werknemers.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

ECHT Onderwijs B.V. (KvK-nummer: 57146594) is verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens. Dit betekent dat ECHT Onderwijs B.V. bepaalt - rekening houdende met de geldende privacywetgeving - welke gegevens er van jou worden verwerkt, hoe dat gebeurt, voor welke doelen en voor hoe lang. ECHT Onderwijs B.V. (hierna: ´ECHT Onderwijs´ of ´wij´) verwerkt persoonsgegevens onder andere door ze op te slaan of te delen met andere partijen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van kandidaten?


Welke persoonsgegevens wij verwerken, hangt af van de diensten en functionaliteiten waar jij gebruik van maakt. Hieronder vind je de gegevens die wij op verschillende momenten van je kunnen verwerken.

Inschrijven

Op het moment dat jij je bij ECHT Onderwijs inschrijft of solliciteert via onze website, kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Land (nationaliteit)
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Curriculum vitae (cv) (let op: zet nooit je BSN op je cv!)
 • Motivatiebrieven
 • Opleidingen, cursussen en trainingen
 • Werkervaring, stages en vrijwilligerswerk
 • Talen
 • Referenties en getuigschriften (van andere werkgevers)
 • Beschikbaarheid
 • Rijbewijs en bezit auto
 • Tests en testresultaten bij of via ECHT Onderwijs
 • Foto of video (vrijwillig te uploaden, zonder consequenties als je dat niet doet. Let op: potentiële werkgevers kunnen je foto of video zien.)
 • Optin-gegevens (jouw toestemming voor het ontvangen van mailings)


Aan de slag:

Op het moment dat je via ECHT Onderwijs gaat werken, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Kopieën van certificaten en diploma´s
 • Kopie van geldig identiteitsbewijs met burgerservicenummer (BSN)
 • Kopie bankpas en ingangsdatum bankgegevens
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en andere screeningsuitslagen (afhankelijk van de functie)
 • Werkvergunning en verblijfsvergunning (indien nodig)
 • Arbeids- en opleidingsovereenkomsten, en overige overeenkomsten
 • Aanvullende arbeids- en salarisafspraken, loonstroken, jaaropgaven, loonbelastingverklaringen en declaraties
 • Gegevens over verlof, ziekte, uitkeringssituatie, verzuim en pensioen
 • Correspondentie, klachten, waarschuwingen, verslagen van beoordelings- of functioneringsgesprekken, persoonlijke werkaantekeningen van recruiters
 • Overige gegevens die noodzakelijk zijn voor onze personeels-, salaris- en verzuimadministratie

Welke persoonsgegevens verwerken wij van contactpersonen van zakelijke relaties?


Ook van contactpersonen die werken bij onze zakelijke relaties, zoals klanten of leveranciers, verwerken wij persoonsgegevens. Het kan daarbij gaan om: voor- en achternaam, functie, telefoonnummer, e-mailadres en correspondentie met de contactpersoon. Deze gegevens worden alleen gebruikt in het kader van onze dienstverlening en voor het onderhouden van de zakelijke relatie.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van websitebezoekers?


Op het moment dat je een van onze websites bezoekt of gebruikmaakt van een van de functionaliteiten van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van je verwerken:

 • Gebruikers ID
 • Unique identifiers
 • IP-adres
 • Geschatte locatie (op basis van IP-adres)
 • De internetbrowser die je gebruikt
 • Je website gedrag en activiteiten (zoals clicks, pageviews en zoekopdrachten, inschrijving, sollicitaties, favoriete vacatures en instellen van een e-mailalert)
 • Soort apparaat (smartphone, tablet)
 • Feedback en gesprekken (via de live chat)
 • Persoonsgegevens voor deelname aan polls en surveys

Deze gegevens gebruiken wij om je een dienst of functionaliteit te kunnen aanbieden, de website te onderhouden en verbeteren en om de website persoonlijker en relevanter voor je te kunnen maken. Wij mogen deze gegevens verwerken omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben, namelijk: de website te kunnen verbeteren en deze beter af te kunnen stemmen op jouw behoeftes en wensen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van eigen sollicitanten, stagiaires, freelancers en werknemers?


Welke persoonsgegevens wij verwerken, hangt af van de diensten en functionaliteiten waar jij gebruik van maakt. Hieronder vind je de gegevens die wij op verschillende momenten van je kunnen verwerken.

Op het moment dat je bij ons solliciteert, kunnen wij de volgende gegevens aan je vragen:

 • Voor- en achternaam
 • Contactgegevens (adres, e-mailadres en telefoonnummer)
 • Motivatiebrief
 • Curriculum vitae (cv) (let op: zet nooit je BSN op je cv!)
 • Opleidingen (studies, trainingen, cursussen)
 • Werkervaring (werk, stages, vrijwilligerswerk)
 • Talen
 • Referenties en getuigschriften (van andere werkgevers, in overleg)
 • Kopieën van diploma’s en certificaten
 • Beschikbaarheid
 • Tests en testresultaten bij of via ECHT Onderwijs (zoals persoonlijkheidstest, als nodig voor de functie)
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en andere screeningsuitslagen (afhankelijk van de functie)
 • Foto of video (vrijwillig, zonder consequenties als je dat niet deelt)
 • Correspondentie over je sollicitatie

Op het moment dat je bij ECHT Onderwijs gaat werken, kunnen wij de volgende gegevens aan je vragen:

 • Geboortedatum en -plaats
 • Burgerlijke staat
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • Kopie legitimatiebewijs: identiteitsbewijs, paspoort, verblijfsvergunning of werkvergunning (indien van toepassing)
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Kopie rijbewijs en autogegevens (in elk geval kenteken)
 • Kopie bankpas
 • Personeelsnummer
 • Pasfoto (voor zakelijk account)
 • Zakelijk telefoonnummer en e-mailadres
 • Inloggegevens
 • Calamiteiten telefoonnummer en voor- en achternaam persoon
 • Gevolgde trainingen bij of via ECHT Onderwijs
 • Verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken
 • Overeenkomsten (zoals arbeids- of opleidingsovereenkomst)
 • Arbeids- en salarisafspraken, reiskostenvergoeding, toeslagen, loonstroken,jaaropgaven, loonbelastingverklaringen en declaraties
 • Gegevens over vakantie, verlof, ziekte, verzuim, uitkeringssituatie, arbeidshandicap, zwangerschap en pensioen
 • Overige gegevens die noodzakelijk zijn voor onze personeels-, financiële - en verzuimadministratie

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?


Wij verwerken deze persoonsgegevens om onze taken als werkgever te kunnen uitvoeren of om je een bepaalde dienst of functionaliteit te kunnen aanbieden. Dus, ECHT Onderwijs verwerkt je persoonsgegevens om:

 • Jouw geschiktheid voor een functie te onderzoeken
 • Werkgerelateerde accounts voor je aan te maken
 • Een werknemer-werkgeverrelatie met je te kunnen aangaan
 • Overeenkomsten met je te sluiten en uit te kunnen voeren
 • Jouw persoonlijke ontwikkeling te stimuleren door je opleidingen, trainingen en tests aan te bieden
 • Relevante personeels-, financiële, uren-, verzuim- en salarisadministratie bij te houden
 • Onze wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen, zoals bij arbeidsongeschiktheid

Waarom mogen wij deze persoonsgegevens verwerken?


ECHT Onderwijs mag deze gegevens op basis van geldende privacywetgeving verwerken, omdat:

 • Wij je daarvoor in sommige gevallen nadrukkelijk om toestemming hebben gevraagd
 • Het noodzakelijk is om een overeenkomst die wij met jou hebben, uit te kunnen voeren. Denk aan de arbeidsovereenkomst die je met ons aangaat
 • Het noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld dat wij als werkgever verplicht zijn om een kopie van de legitimatiebewijzen van medewerkers op te slaan.
 • Het noodzakelijk is voor het kunnen behartigen van ons gerechtvaardigd belang, waarbij wij eerst afwegen of ons belang echt zwaarder weegt dan jouw privacybelangen.

Wat zijn de doelen en grondslagen voor de verwerking van je persoonsgegevens?

In het volgende schema staat welke persoonsgegevens wij precies verwerken, waarom en welke rechtsgronden wij daarvoor hebben.

Welke gegevens verwerken wij?

Waarom?

Rechtsgrond?

 • Voorletters en achternaam
 • Contactgegevens (adres, e-mailadres en telefoonnummer)
 • Motivatiebrieven
 • Curriculum vitae (cv) (let op: zet nooit je BSN op je cv!)
 • Opleidingen (studies, trainingen, cursussen)
 • Werkervaring (werk, stages, vrijwilligerswerk)
 • Talen
 • Referenties en getuigschriften (van andere werkgevers, in overleg)
 • Kopieën van diploma’s en certificaten
 • Beschikbaarheid
 • Rijbewijs en bezit auto
 • Tests en testresultaten bij of via ECHT Onderwijs (zoals competentietest, als nodig voor de functie)
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en andere screeningsuitslagen (afhankelijk van de functie)
 • Correspondentie met jou

Recruitment (beoordelen van jouw geschiktheid voor een bepaalde functie), correspondentie, contactgegevens.

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst1 of noodzakelijk voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang3

Foto of video (vrijwillig, zonder consequenties als je dit niet deelt)

Recruitment

Toestemming2

 • Geboortedatum en -plaats
 • Burgerlijke staat
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • Kopie legitimatiebewijs: identiteitsbewijs, paspoort of werkvergunning en verblijfsvergunning (indien van toepassing)
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Kopie rijbewijs en autogegevens (in elk geval kenteken)
 • Verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken
 • Overeenkomsten (zoals arbeids- of opleidingsovereenkomst)

Personeels-administratie (personeelsdossier)

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst1 en noodzakelijk om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen4

 • Gevolgde trainingen of opleidingen bij of via ECHT Onderwijs
 • Tests en testresultaten

Persoonlijke ontwikkeling

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst1

 • Personeelsnummer
 • Pasfoto (voor zakelijk account)
 • Zakelijk telefoonnummer en e-mailadres
 • Calamiteiten telefoonnummer en voor- en achternaam persoon
 • Correspondentie

Personeelsadministratie en werkgeverschap

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst1 of noodzakelijk voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang3

 • Gegevens over vakantie, verlof, arbeidshandicap, zwangerschap en pensioen
 • Gegevens over ziekte, verzuim en uitkeringssituatie

Personeels- en verzuimadministratie

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst1 of noodzakelijk voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang3

 • Arbeids- en salarisafspraken
 • Kopie bankpas
 • Reiskostenvergoeding
 • Toeslagen
 • Bonussen
 • Loonstroken
 • Jaaropgaven
 • Loonbelastingverklaringen
 • Declaraties

Financiële administratie

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst1 of noodzakelijk voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang3

1 Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Hierbij gaat het om de arbeidsovereenkomst die je met ons sluit als je bij of via ECHT Onderwijs aan de slag gaat.

2 Toestemming. Je geeft toestemming voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens. Deze toestemming kun je op elk moment weer intrekken.

3 Noodzakelijk voor het kunnen behartigen van ons gerechtvaardigd belang. De verwerking is noodzakelijk voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang. Zo moeten wij bijvoorbeeld kunnen bewijzen dat wij hebben gecontroleerd of het rekeningnummer dat jij doorgeeft, wel op jouw naam staat.

4 Noodzakelijk om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld dat wij als werkgever verplicht zijn om een kopie van de legitimatiebewijzen van medewerkers op te slaan.

Hoe kun je zelf je persoonsgegevens inzien of wijzigen?


Er zijn verschillende manieren waarop je zelf iets kunt doen met de persoonsgegevens die je met ons hebt gedeeld:

 • Buddee: het personeelsregistratiesysteem voor eigen werknemers, stagiaires en freelancers. In Buddee kun je je gegevens inzien zoals je personalia en contactgegevens. Ook kun je een verzoek indienen om bepaalde gegevens te wijzigen.
 • OnderwijsAcademie: de online omgeving voor het inschrijven en bijhouden van trainingen. In de Onderwijs Academie kun je gegevens inzien zoals je leerlijnen en trainingen.

Kun je niet meer inloggen? Weet je niet meer of je een account hebt? Heb je nooit een account aangemaakt, maar ontvang je toch mails? Stuur een mailtje naar info@echtonderwijs.nl wij helpen je graag verder.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?


Je gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is. Daarbij kijken wij naar het doel waarvoor we de gegevens aan je hebben gevraagd. Ook houden wij rekening met wettelijke bewaartermijnen. Zo staat er bijvoorbeeld in de Wet op de loonbelasting dat wij als werkgever van jou als werknemer - een kopie legitimatiebewijs moeten bewaren tot vijf jaar nadat je uit dienst bent. Na afloop van de bewaartermijnen worden je gegevens automatisch verwijderd of geanonimiseerd.

Wat doen wij om je persoonsgegevens te beveiligen?


Wij beveiligen je persoonsgegevens op verschillende manieren om ervoor te zorgen dat je gegevens bij ons veilig zijn en blijven. Dat doen wij bijvoorbeeld door de toegang tot je persoonsgegevens te beperken, jouw account te beveiligen, gebruik te maken van veilige communicatiekanalen en systeem- en netwerkbeveiliging. Wij hebben een intern beveiligingsbeleid waarin staat welke maatregelen wij allemaal nemen voor de beveiliging van je gegevens.

Met welke derde partijen delen wij je persoonsgegevens?


ECHT Onderwijs deelt je persoonsgegevens alleen met andere partijen als dat mag op basis van geldende privacywetgeving. Deze andere partijen kunnen dochterondernemingen zijn van ECHT Onderwijs B.V., organisaties die op zoek zijn naar personeel, opleiders en trainers, overheidsinstanties (zoals UWV of Belastingdienst) en zakelijke relaties (zoals arbodiensten).

Om onze diensten te kunnen uitvoeren, krijgen wij daarnaast hulp van partijen die voor ons gegevens van jou verwerken. Denk bijvoorbeeld aan de softwareleverancier van het verloningssysteem dat wij gebruiken om jou te kunnen uitbetalen. Met dit soort partijen maken wij afspraken over goede beveiliging, geheimhouding en de rechten die jij hebt en moet kunnen uitoefenen. Deze afspraken nemen wij op in een verwerkersovereenkomst met de derde partij.

Delen wij gegevens met derde partijen buiten de EU?


ECHT Onderwijs kan je gegevens delen met partijen die buiten de EU gevestigd zijn, zoals een softwareleverancier. Deze partijen kiezen wij zorgvuldig uit. Zo letten wij op of er een behoorlijk niveau van bescherming van persoonsgegevens geldt, vergelijkbaar met de bescherming in de EU. Afspraken over adequate veiligheidsmaatregelen om je gegevens goed te beschermen leggen wij vast in een verwerkersovereenkomst.

Welke rechten heb je?


Je hebt het recht om:

 • In te zien welke persoonsgegevens wij precies van jou hebben.
 • De gegevens die wij van jou hebben te wijzigen, als deze bijvoorbeeld onvolledig of onjuist zijn.
 • Verouderde gegevens door ons te laten verwijderen, als wij deze niet verplicht nog langer moeten bewaren.
 • Je gegevens over te kunnen dragen, door bij ons een bundeling van jouw gegevens op te vragen.

Om je rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan in dit statement.

Ben je het niet eens met de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens?


Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Komen we er na overleg nog steeds niet met elkaar uit? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de Nederlandse toezichthouder op de naleving van privacywetgeving.

Contact opnemen?

Vragen, opmerkingen of je rechten uitoefenen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoon, e-mail of post.

 • Telefoonnummer: 085-0600 104
 • E-mailadres: info@echtonderwijs.nl
 • Postadres: ECHT Onderwijs, Raoul Wallenbergplein 23, 2404 ND Alphen aan den Rijn

 

Cookiestatement


Maken wij gebruik van cookies?

Ja, wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om sitegebruik te analyseren, de website gebruiksvriendelijker te maken, en om (gepersonaliseerde) advertenties aan te bieden. Via de instellingen kun je ervoor kiezen statistische cookies en/of marketing cookies te accepteren. Wanneer je deze cookies accepteert, deelt ECHT Onderwijs de verzamelde gegevens met derden. De essentiële cookies, die ervoor zorgen dat de website goed functioneert, staan altijd aan. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigen in de Cookie-instellingen op onze website.

Wat zijn cookies en waarom zijn ze nodig?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op je laptop, tablet of smartphone als je een van onze websites bezoekt of apps gebruikt. Zo kunnen wij je bij een volgend bezoek herkennen en kan de informatie uit de bestandjes worden teruggehaald. Op die manier hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te vullen. Ook kunnen wij met cookies meten hoe onze websites en apps worden gebruikt. Op basis van die gegevens kunnen wij verbeteringen doorvoeren.

Welke cookies en technieken gebruiken wij?

Wij maken gebruik van standaardtechnieken die voor vrijwel alle websites en apps worden gebruikt. Deze technieken zorgen er samen met cookies voor dat ons systeem informatie kan verzamelen en opslaan.

 • Essentiële cookies: Essentiële cookies zijn verplicht voor het functioneren van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je door de website kan navigeren. Zonder deze cookies kan de website niet worden gebruikt.
 • Voorkeur cookies: Voorkeur cookies zijn cookies die worden gebruikt om het gebruik van de website te personaliseren. Hiermee kunnen we een optimale gebruikservaring bieden.
 • Statistische cookies: Met statistische cookies brengen we het algemeen gebruik van onze websites en apps in kaart. De informatie wordt geanalyseerd om verbeteringen te kunnen doorvoeren. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics (een Google Inc. Product). Voor Google Analytics hebben wij Google Consent Mode V2 geactiveerd. De techniek van Google Consent Mode V2 zorgt ervoor dat er bij het weigeren van statistische cookies enkel volledig geanonimiseerde data richting Google Analytics wordt gestuurd.
 • Marketing cookies: Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers op websites te volgen. De bedoeling is om advertenties te tonen die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor publishers en externe adverteerders. Een marketing tool die wij gebruiken is Google Ads. Voor Google Ads hebben wij Google Consent Mode V2 geactiveerd. De techniek van Google Consent Mode V2 zorgt ervoor dat er bij het weigeren van Marketing cookies enkel volledig geanonimiseerde data richting Google Ads wordt gestuurd.
 • Ongeclassificeerde cookies: Ongeclassificeerde cookies zijn cookies die in het proces zitten om te worden geclassificeerd, samen met de verstrekkers van individuele cookies.

Cookies niet toestaan, verwijderen of instellingen aanpassen?

Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigen in de Cookie-instellingen op onze website.