Dit is ECHT Onderwijs

Aangenaam! Wij zijn ECHT Onderwijs en wij staan voor de nieuwe generatie onderwijsprofessionals. Wij zijn voor hen de schakel tussen persoonlijke ontwikkeling, opleiding en werkplek, waardoor zij de ruimte hebben zich te ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf.

Dit is ECHT Onderwijs

Aangenaam! Wij zijn ECHT Onderwijs en wij staan voor de nieuwe generatie onderwijsprofessionals. Wij zijn voor hen de schakel tussen persoonlijke ontwikkeling, opleiding en werkplek, waardoor zij de ruimte hebben zich te ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf.

Een echte visie

We hire character & train skills’ – wij geloven dat persoonlijkheid en potentie bepalend zijn voor hoe iemand het onderwijs kan verrijken en dat je met de juiste handvatten écht verschil kunt maken voor de volgende generatie onderwijsprofessionals.

Een echte missie

Waar wij iedere dag ons bed voor uitkomen? Op unieke wijze onderwijspotentieel (h)erkennen en enthousiasmeren en hen met vooruitstrevende ontwikkeltrajecten uitrusten voor een duurzame en succesvolle toekomst in het onderwijs.

Wat we doen

Wij slaan de brug tussen het onderwijs en nog onontdekt onderwijstalent door de onderwijsprofessional van de toekomst op te leiden en te zorgen dat deze geen baan maar een loopbaan vindt in het onderwijs. Dit doen we met:

Icons/turqouise/idea

Unieke en eigentijdse zij-instroomtrajecten voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs plus het middelbaar beroepsonderwijs die, naast het halen van een bevoegdheid, gestoeld zijn op professionalisering, persoonlijk leiderschap, vitaliteit en talentmanagement.

Het digitale platform Talent van Buiten, waarmee we professionals en onderwijsorganisaties eenvoudiger aan elkaar verbinden en het inzetten van expertise en extra handen in de klas toegankelijk maken met een vakbekwaamheidsbewijs.

De 4 bouwstenen van ons programma

Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken, werven, opleiden en begeleiden. Daarom richten wij ons op de groei van de onderwijsprofessional in de breedste zin van het woord. Met de volgende vier bouwstenen rusten we hen uit voor een duurzame toekomst in het onderwijs:

Icons/turqouise/pionieren

Persoonlijk leiderschap

Wanneer je jezelf door en door kent, heb je écht veranderkracht. Dit realiseren we onder andere met het programma 'Take Charge'.

Icons/turqouise/professionalisering

Professionalisering

Een leven lang leren van (nieuwe) wetenschappelijke inzichten en een evidence-informed manier van werken zorgen voor kwalitatief onderwijs.​

Icons/turqouise/succesvolle samenwerking

Talentmanagement

Intensieve, persoonlijke begeleiding van iemand die het onderwijs kent en veel peer-to-peer-sessies maken een zachte landing in de nieuwe onderwijscultuur mogelijk.

Icons/turqouise/worklifebalance

Vitaliteit

Goede gewoontes zoals een gezonde work-life-balance en effectief timemanagement zijn de basis voor succes en geluk op de lange termijn.​

Het ECHT Onderwijs-dna

new conecting

Verbindend

Een sterk geheel is meer dan de som der delen. Wij geloven dan ook in de kracht van samen ontwikkelen.

new inspiring

Inspirerend

Niets zo motiverend als bevlogenheid. Dat drijft ons om een positieve, duurzame impact te maken door het onderwijs iedere dag weer te verrijken met een flinke dosis inspiratie.

rebellious

Rebels

Een status quo is er om te durven bevragen. Daarom breken wij een lans voor innovatie.

Het verhaal achter ECHT Onderwijs

2001

Toekomstig oprichter van ECHT Onderwijs, Maurits Drenth, start na het afronden van de duale pabo zijn carrière in het onderwijs als leerkracht op een basisschool in Rotterdam-Zuid. Niet gek, met een zus, vrouw en schoonfamilie in het onderwijs.

2006

Na vijf jaar voor de klas kriebelt het bij Maurits – hij wil vrijer kunnen werken en meer ondernemen. Hij heeft zelf ervaren dat het onderwijs soms best wat nieuwe energie van buiten het klaslokaal kan gebruiken, en richt daarom in de gedachte van de Brede School talentontwikkelingsprogramma’s voor basisschoolkinderen op. Kinderen helpen op te bloeien door middel van andere, extra activiteiten is de insteek. En met succes: kennis en kunde van buiten het klaslokaal in brengen spreekt tot de verbeelding.

Deze activiteiten op het gebied van sport, creativiteit, kunst, etc. worden niet gegeven door de leerkracht, maar door vakprofessionals uit de praktijk. Hun passie en enthousiasme, maar ook andere mindset en omgangsvormen vallen Maurits op. Zo ontdekt hij de grote toegevoegde waarde die mensen met een andere achtergrond kunnen hebben voor het onderwijs. Het idee van de specialist als aanvulling op de generalist voor de klas ontstaat. Wat als je je onderwijsteam structureel zou kunnen verrijken met dit andere, nieuwe docenten-dna? Maurits ziet een diverser en toekomstbestendiger onderwijs voor zich.

2019

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan; na verschillende avonturen binnen én buiten het
onderwijs besluit Maurits dat het tijd is voor een nieuw initiatief in onderwijsland. ECHT Onderwijs ziet het levenslicht. De kern van zijn idee bestaat nog steeds uit talentontwikkelingsprogramma’s, maar dan voor professionals met de potentie en motivatie om een positieve impact te maken in het onderwijs, juist vanuit hun andere, unieke achtergrond.

Maurits verzamelt een team om zich heen van mensen met het onderwijshart op de juiste plaats én een drive om te vernieuwen. Voormalig leraren, schooldirecteuren, onderwijskundigen en anderen met dezelfde missie: een lans breken voor talent van buiten, zodat het onderwijs anders naar hen gaat kijken. In september start de eerste klas ECHT Onderwijs-trainees voor het primair onderwijs op de Thomas More Hogeschool in Rotterdam.

2020

Terwijl heel de wereld stilstaat, gebeuren er óók mooie dingen. ECHT Onderwijs sluit met de drie grootste schoolbesturen van Rotterdam, RVKO, BOOR en PCBO, en de gemeente Rotterdam het Rotterdams convenant, bedoeld om het lerarentekort in de regio terug te dringen. Vanaf dat moment is ECHT Onderwijs een naam van betekenis wanneer het gaat over het zij-instromers in het onderwijs.

Ook vinden ECHT Onderwijs en Stichting Meester Rembrandt elkaar in de missie om meer kennis en inspiratie voor de klas te krijgen. Dit is het begin van een mooie samenwerking in meer mensen helpen op de route van professional naar onderwijsprofessional. Eind 2020 ontstaat er bij Maurits een nieuw idee: een platform waarop het onderwijs en talent van buiten samenkomen.

2021

Waarom alleen het primair onderwijs van talent van buiten voorzien, wanneer je heel het onderwijs kunt aanpakken? De eerste klas met ECHT Onderwijs-trainees voor het mbo gaat van start om hun pedagogisch didactisch getuigschrift te halen en aan de traineeships voor het voortgezet en gespecialiseerd onderwijs wordt hard gewerkt.

Begin 2021 gaat het platform Talent van Buiten live, waarop het onderwijs en onbevoegde maar zeer bekwame professionals elkaar kunnen vinden en met elkaar verbinden. Ook gaat ECHT Onderwijs de samenwerking met Campus NL aan, in een gezamenlijke missie om een nieuwe instroom te realiseren van en voor een diverser en veerkrachtiger onderwijs voor leraar én leerling.

 

Lees meer

onze partners

Contact opnemen