OVer ECHT Onderwijs

Aangenaam! Wij zijn ECHT Onderwijs, de eigentijdse, tikkeltje rebelse en toekomstgerichte loopbaankickstarter van nieuw onderwijstalent. Wij hebben écht hart voor en visie op het Nederlandse onderwijs.

Over ECHT Onderwijs

Aangenaam! Wij zijn ECHT Onderwijs, de eigentijdse, tikkeltje rebelse en toekomstgerichte loopbaankickstarter van nieuw onderwijstalent. Wij hebben écht hart voor en visie op het Nederlandse onderwijs.

duurzame oplossing

ECHT Onderwijs is er enerzijds voor professionals die iets in het onderwijs willen betekenen, en anderzijds voor onderwijsland op zoek naar nieuw talent. Oftewel, wij helpen een nieuwe generatie onderwijsprofessionals hun weg naar het klaslokaal te vinden.

Waarom we dit doen? Wij geloven dat het onderwijs gebaat is bij meer diversiteit voor de klas in de vorm van kennis, kunde en inspiratie van buiten het onderwijs. Door dat het klaslokaal in te brengen, creëren we met z’n allen een toekomstbestendiger onderwijs én pakken we het lerarentekort op innovatieve en duurzame wijze aan.

Wat we doen

Wij slaan de brug tussen het onderwijs en talent van buiten door de onderwijsprofessional van de toekomst op te leiden en te zorgen dat deze geen baan, maar een loopbaan vindt in het onderwijs. Dit doen we met:
Icons/turqouise/idea

Unieke en eigentijdse omscholingstrajecten, waarmee we professionals door middel van intensieve, persoonlijke begeleiding op maat naar een duurzame toekomst in het onderwijs helpen als bevoegd professional.

Het digitale platform Talent van Buiten, waar professionals en onderwijs eenvoudig met elkaar kunnen verbinden, waarmee de route naar het onderwijs laagdrempeliger wordt en we tegelijk nieuw talent enthousiasmeren voor een toekomst in het onderwijs.

Wat is hier anders aan

Wij kijken met een andere blik naar talent; “We hire character & train skills” is ons motto. Wij gaan uit van wat professionals al kunnen en de potentie die ze hebben om zich te ontwikkelen en passen daar de route naar het onderwijs op aan. Wij richten ons op hun kracht, namelijk hun expertise van buiten, in plaats van te focussen op wat ze (nog) niet zijn: lesbevoegd. Aan deze alternatieve route naar het onderwijs voegen wij handvatten toe waarvan wij geloven dat de onderwijsprofessional van de toekomst ze nodig heeft om duurzaam zijn of haar plek te vinden in onderwijsland: persoonlijk leiderschap, professionalisering, talentmanagement en vitaliteit.

De 4 bouwstenen van ons programma

Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken, werven, opleiden en begeleiden. “We hire character & train skills” is dan ook ons motto. Vanuit die gedachte is ons talentontwikkelingsprogramma ontstaan, gericht op de groei van de onderwijsprofessional in de breedste zin van het woord. Met de volgende vier bouwstenen rusten we hen uit voor een duurzame toekomst in het onderwijs:

Icons/turqouise/pionieren

Persoonlijk leiderschap

Wanneer je jezelf door en door kent, heb je écht veranderkracht. Dit realiseren we onder andere met het programma 'Take Charge'.

Icons/turqouise/professionalisering

Professionalisering

Een leven lang leren van (nieuwe) wetenschappelijke inzichten en een evidence-informed manier van werken zorgen voor kwalitatief onderwijs.

Icons/turqouise/succesvolle samenwerking

Talentmanagement

Intensieve, persoonlijke begeleiding van iemand die het onderwijs kent en veel peer-to-peer-sessies maken een zachte landing in de nieuwe onderwijscultuur mogelijk.

Icons/turqouise/worklifebalance

Vitaliteit

Goede gewoontes zoals een gezonde work-life-balance en effectief timemanagement zijn de basis voor succes en geluk op de lange termijn.

Het ECHT Onderwijs-DNA

Wij geloven dat een bepaalde mix van componenten dé basis vormt voor een succesvolle toekomst in het onderwijs. Dit geldt voor toekomstige onderwijsprofessionals, ECHT Onderwijs als organisatie en natuurlijk ook voor ons eigen team. Alles wat we doen en iedereen met wie we samenwerken leggen wij dan ook langs deze kernwaarden, oftewel het ECHT Onderwijs-dna.

Onze kernwaarden

Icons/turqouise/ontwikkeling

Growth mindset

Icons/turqouise/succes

Energiek & ondernemend

Icons/turqouise/veerkrachtig

Veerkrachtig

Icons/turqouise/duurzaam

Maatschappelijk betrokken & futureproof

Icons/turqouise/screening

Onderzoekend & reflecterend

Het verhaal achter ECHT Onderwijs

2001

Toekomstig oprichter van ECHT Onderwijs, Maurits Drenth, start na het afronden van de duale pabo zijn carrière in het onderwijs als leerkracht op een basisschool in Rotterdam-Zuid. Niet gek, met een zus, vrouw en schoonfamilie in het onderwijs.

2006

Na vijf jaar voor de klas kriebelt het bij Maurits – hij wil vrijer kunnen werken en meer ondernemen. Hij heeft zelf ervaren dat het onderwijs soms best wat nieuwe energie van buiten het klaslokaal kan gebruiken, en richt daarom in de gedachte van de Brede School talentontwikkelingsprogramma’s voor basisschoolkinderen op. Kinderen helpen op te bloeien door middel van andere, extra activiteiten is de insteek. En met succes: kennis en kunde van buiten het klaslokaal in brengen spreekt tot de verbeelding.

Deze activiteiten op het gebied van sport, creativiteit, kunst, etc. worden niet gegeven door de leerkracht, maar door vakprofessionals uit de praktijk. Hun passie en enthousiasme, maar ook andere mindset en omgangsvormen vallen Maurits op. Zo ontdekt hij de grote toegevoegde waarde die mensen met een andere achtergrond kunnen hebben voor het onderwijs. Het idee van de specialist als aanvulling op de generalist voor de klas ontstaat. Wat als je je onderwijsteam structureel zou kunnen verrijken met dit andere, nieuwe docenten-dna? Maurits ziet een diverser en toekomstbestendiger onderwijs voor zich.

2019

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan; na verschillende avonturen binnen én buiten het
onderwijs besluit Maurits dat het tijd is voor een nieuw initiatief in onderwijsland. ECHT Onderwijs ziet het levenslicht. De kern van zijn idee bestaat nog steeds uit talentontwikkelingsprogramma’s, maar dan voor professionals met de potentie en motivatie om een positieve impact te maken in het onderwijs, juist vanuit hun andere, unieke achtergrond.

Maurits verzamelt een team om zich heen van mensen met het onderwijshart op de juiste plaats én een drive om te vernieuwen. Voormalig leraren, schooldirecteuren, onderwijskundigen en anderen met dezelfde missie: een lans breken voor talent van buiten, zodat het onderwijs anders naar hen gaat kijken. In september start de eerste klas ECHT Onderwijs-trainees voor het primair onderwijs op de Thomas More Hogeschool in Rotterdam.

2020

Terwijl heel de wereld stilstaat, gebeuren er óók mooie dingen. ECHT Onderwijs sluit met de drie grootste schoolbesturen van Rotterdam, RVKO, BOOR en PCBO, en de gemeente Rotterdam het Rotterdams convenant, bedoeld om het lerarentekort in de regio terug te dringen. Vanaf dat moment is ECHT Onderwijs een naam van betekenis wanneer het gaat over het zij-instromers in het onderwijs.

Ook vinden ECHT Onderwijs en Stichting Meester Rembrandt elkaar in de missie om meer kennis en inspiratie voor de klas te krijgen. Dit is het begin van een mooie samenwerking in meer mensen helpen op de route van professional naar onderwijsprofessional. Eind 2020 ontstaat er bij Maurits een nieuw idee: een platform waarop het onderwijs en talent van buiten samenkomen.

2021

Waarom alleen het primair onderwijs van talent van buiten voorzien, wanneer je heel het onderwijs kunt aanpakken? De eerste klas met ECHT Onderwijs-trainees voor het mbo gaat van start om hun pedagogisch didactisch getuigschrift te halen en aan de traineeships voor het voortgezet en gespecialiseerd onderwijs wordt hard gewerkt.

Begin 2021 gaat het platform Talent van Buiten live, waarop het onderwijs en onbevoegde maar zeer bekwame professionals elkaar kunnen vinden en met elkaar verbinden. Ook gaat ECHT Onderwijs de samenwerking met Campus NL aan, in een gezamenlijke missie om een nieuwe instroom te realiseren van en voor een diverser en veerkrachtiger onderwijs voor leraar én leerling.

 

Lees meer

onze partners

Contact opnemen