TALENT VAN BUITEN

Wij slaan een brug tussen onderwijs en talent van buiten

Het tekort aan docenten wordt steeds groter, terwijl tijdelijke inhuur geen oplossing biedt voor de lange termijn. Deze situatie vraagt om een nieuwe manier van denken, werven en opleiden. Onze visie? Onderwijs en talent hebben elkaar nodig om te kunnen groeien. Als schakel tussen die twee voor iedere onderwijssector helpen wij professionals met onderwijsambities instromen op een manier waarbij ze hun kennis en expertise direct kunnen toepassen. ECHT Onderwijs is een alternatieve kweekvijver waarin talent van buiten wordt opgeleid om hun positie in het onderwijs in te nemen. Niet alleen omdat het nodig is, maar omdat we geloven dat het onderwijs wacht op deze nieuwe generatie professionals.

Jakolien Kraeima
Themaregisseur Beste Leraren

“Hoge werkdruk en een tekort aan leraren blijven ons voorlopig nog parten spelen. De huidige markt van tijdelijke inhuur van personeel biedt ons geen duurzame oplossing. Door te werken met een andere instroom weten wij niet alleen de huidige capaciteitsproblemen het hoofd te bieden, maar hebben wij ook de gevraagde vakkennis in huis en werken we aan de onderwijskwaliteit binnen onze school. Met het inzetten van deze zij-instromers wordt daadwerkelijk nieuwe expertise gericht en duurzaam de school ingebracht, waarbij tegelijkertijd de tekorten in het onderwijs worden verkleind.”

wat wij bieden

duurzame zij-instroom

Samen talent van buiten opleiden tot bevoegde leraren en docenten

begeleidING & ontwikkeling

De onderwijskwaliteit verhogen met trainingen en coaching

talent van buiten

Digitaal platform met specialisten van buiten die hun expertise willen delen in de klas
nieuw

DE ROL VAN ECHT ONDERWIJS

Onbevoegd is niet hetzelfde als onbekwaam. Hoe verbinden wij onderwijs en talent met elkaar?

slim ORGANISEren

Wij ondersteunen je in het anders organiseren van je onderwijs(team).

"We hire character & train skills"