ADHD in het klaslokaal

ADHD is een gedragsdiagnose waarbij mensen vaak erg druk en makkelijk afgeleid zijn. Volwassenen kunnen ook ADHD hebben, maar bij kinderen is het vaak intenser en beter merkbaar. Kinderen met ADHD hebben in de klas dan ook vaak moeite met stilzitten en focussen. Er zijn drie vormen van ADHD, namelijk:

  1. ADHD-I (inattentive): inattentive betekent dat je last hebt om je aandacht ergens bij te houden, waardoor het vaak lijkt alsof kinderen in plaats van opletten juist aan het dagdromen zijn;
  2. ADHD-H (hyperactive/impulsive): dit is de vorm waarbij kinderen erg druk zijn en moeilijk stil kunnen zitten. Daarnaast zijn ze impulsief, waardoor ze soms wat bot of roekeloos over kunnen komen;
  3. ADHD-C (combined): zoals de naam al doet vermoeden, dit is een combinatie van de twee, waarbij kinderen dus moeite hebben met stilzitten én met opletten.

Kinderen met verschillende vormen van ADHD kunnen dus moeite hebben met stilzitten en opletten, maar ook met sociale interactie en het lezen van emoties van andere mensen. Ze zijn impulsiever, en spelen dan vaak ook een stukje wilder dan andere kinderen, omdat ze niet altijd nadenken voor ze iets doen. Bovendien kunnen hun eigen emoties snel overslaan, omdat alles in hun brein een tandje sneller gaat, en dus moeilijker voor ze is om te reguleren.

Hoe ga je als leraar om met kinderen met ADHD?

We kunnen het niet vaak genoeg herhalen: ieder kind is anders. Dit geldt ook voor kinderen met ADHD, zeker aangezien het zich dus verschillend kan uiten en in uiteenlopende gradaties. Maar er zijn wel een aantal algemene tips waar jij je voordeel mee kan doen. Neem dit mee in jouw aanpak wanneer je kinderen met ADHD in je klas krijgt:

  • Ga in gesprek met het kind en de ouders: samen afstemmen waar het kind behoefte aan heeft, zodat jullie consistent dezelfde dingen doen, creëert vastigheid en regelmaat voor het kind, wat fijn is voor ADHD’ers;
  • Maak afspraken over hoe je met het kind omgaat, bijvoorbeeld door een stopteken af te spreken bij ongewenst gedrag: zo voorkom je dat je het kind demotiveert of van slag maakt met boos moeten worden, maar kunnen jullie allebei duidelijke grenzen aangeven wat wel en niet kan en wanneer;
  • Vertel de andere kinderen in de klas over ADHD: veel pestgedrag en sociale buitensluiting komt voort uit onwetendheid. Door andere kinderen in de klas te vertellen over ADHD, kunnen zij ook beter begrijpen waar hun klasgenootje mee te maken heeft, en hoe ze met elkaar om kunnen gaan.

Fun facts over ADHD:

  • De diagnose ADD wordt tegenwoordig niet meer gegeven. Dit valt nu onder ADHD-I;
  • Hoeveel kinderen met ADHD er zijn is lastig vast te stellen, maar dit percentage wordt ergens tussen de 3% en 4% geschat;
  • Als leraar kun je een aantal leerkrachttrainingen volgen die erkend zijn door het Nederlands Jeugd Instituut, die helpen bij het lesgeven aan kinderen met ADHD.

Bronnen

ADHD | Totale bevolking. (z.d.). Volksgezondheid en Zorg. https://www.vzinfo.nl/adhd/totale-bevolking#:~:text=Het%20per%20jaar%20geschatte%20en%20ongecorrigeerde%20aantal%20mensen%20met%20ADHD,aantallen%20zichtbaar%20in%20de%20tabelweergave). 

Balans, vereniging voor ouders. (2022b, november 17). Omgaan met ADHD in het onderwijs - Balans, vereniging voor ouders. https://balansdigitaal.nl/kennisbank/onderwijs/ondersteuning-op-school/omgaan-met-adhd-in-het-onderwijs/ 

Hersenstichting. (2023, 4 juli). Wat is ADHD? ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) - Hersenstichting. https://www.hersenstichting.nl/hersenaandoeningen/adhd/