Wat is de BSO?

Bij de BSO kunnen kinderen tussen de 4 en 13 jaar eigenlijk bijna altijd terecht. Ze zijn er voor school voor kinderen wiens ouders vroeg moeten vertrekken, na school voor kinderen met ouders die laat thuis komen, en in de middagpauze voor allebei. Ook in de vakanties en op studiedagen, wanneer lang niet alle ouders ook vrij zijn, staan de medewerkers van de BSO voor deze kids klaar.

Er wordt op de kinderen gepast en vaak zijn er activiteiten waarbij ze worden uitgedaagd en zich kunnen ontwikkelen. Soms kunnen ze ook hulp krijgen bij het maken van huiswerk. Het draait er echter vooral om dat kinderen lekker kunnen spelen en ontspannen. Ze moeten immers de rest van de schooldag al naar jou luisteren en zich inspannen.

Dit zijn de BSO vereisten

Scholen zijn sinds 2007 verplicht een vorm van buitenschoolse opvang aan te bieden. Deze BSO’s moeten, net als scholen en jij als leraar, uiteraard wel voldoen aan een aantal eisen. Zo mogen er maar tien kinderen per begeleider zijn en mogen de groepen niet groter zijn dan dertig kinderen, voor kinderen tussen de vier en de acht is twintig zelfs al de maximale groepsgrootte. Dit is bedoeld om te zorgen dat elk kind genoeg aandacht krijgt en onder voldoende toezicht staat. Bovendien, laten we eerlijk zijn, meer dan deze aantallen kleuters en schoolkinderen bij elkaar zou ook wel erg wreed zijn tegenover de begeleiders. Deze begeleiders moeten minstens een hbo-opleiding in de richting pedagogiek hebben gevolgd en de locaties worden regelmatig geïnspecteerd. Ook krijgen ze jaarlijkse coachingsessies van minimaal tien uur per jaar.

Fun facts over de BSO

  • Als een BSO geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, kunnen sommige ouders kinderopvangtoeslag krijgen. Zo helpt de overheid kinderen op te vangen in een veilige omgeving;
  • In Nederland zijn bijna 7,000 BSO’s te vinden;
  • Deze bieden opvang aan meer dan 535,000 kinderen!

Bronnen

Cijfers over buitenschoolse opvang (bso) | Nederlands Jeugdinstituut. (z.d.). https://www.nji.nl/cijfers/buitenschoolse-opvang-bso 

Ministerie van Algemene Zaken. (2022b, juni 22). Welke soorten kinderopvang zijn er? Rijksoverheid.nl. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/vraag-en-antwoord/soorten-kinderopvang 

Wat is een buitenschoolse opvang (BSO)? (z.d.). Hulp.nl. https://www.hulp.nl/wiki/oppas/buitenschoolse-opvang/