In de rubriek ECHTE VERHALEN interviewen we onderwijsprofessionals over hun ervaringen met ECHT Onderwijs. Dit zijn enerzijds onderwijsprofessionals in spe die via ons instromen, of anderzijds mensen van onderwijsorganisaties waar we mee samenwerken. Zo ook Jessica Hendriks, adjunct-directeur op basisschool De Regenboog in Den Haag.

Wie ben je en wat doe je?

“Ik ben Jessica, adjunct-directeur van basisschool De Regenboog, ooit als 21-jarige voor de klas begonnen na de pabo te hebben gedaan en inmiddels binnen een directie van vier verantwoordelijk voor de onderdelen leerlingzorg en kwaliteitszorg. Onder dat laatste valt het ook het ontwikkelen van onze medewerkers, oftewel de leukste baan die er is!”

Wat is de uitdaging waar jouw school voor staat?

“Wij zijn een zogeheten binnenstadschool, wat betekent dat we het lerarentekort als eerste voelen. We hebben namelijk een geweldige doelgroep, maar die heeft wel meer ondersteuning nodig. Dat maakt het vinden van nieuwe collega’s aantoonbaar ingewikkelder. We konden ons personeelsvraagstuk in het verleden goed opvangen met detacheerders, maar dat werd steeds lastiger. Los daarvan geloof ik heel erg in jezelf ontwikkelen en van elkaar leren, zowel wat betreft leerlingen als leerkrachten. Eén van de pijlers van onze school is dan ook ‘erkende ongelijkheid’: om gelijke kansen te krijgen moet je mensen verschillend behandelen. Niet iedereen heeft namelijk hetzelfde nodig om op hetzelfde uit te komen. Wij werkten daarom al samen met zij-instromers vanuit de reguliere pabo, waar de samenwerking met ECHT Onderwijs een mooie aanvulling op bleek.”

Wat overtuigde je om met ECHT Onderwijs te gaan samenwerken?

“Vanuit mijn verantwoordelijkheid voor kwaliteitszorg zag ik kansen in de werkwijze van ECHT Onderwijs. Toen zijn we gaan kijken: wat kost het, niet qua geld, maar wat moeten wij er in investeren, wat gaat het ons opleveren en nog belangrijker, wat levert het uiteindelijk voor het onderwijs op? In mijn ogen pakt ECHT Onderwijs een maatschappelijke opdracht op door mensen naar het onderwijs toe te leiden, en dan vind ik dat het onderwijs haar deel moet investeren door die mensen een opleidingsplek te bieden. Als blijkt dat wij op de lange termijn niet de beste werkplek voor iemand zijn maar een andere school wel, dan is dat ook goed, zolang we iemand maar als collectief zien te behouden. Ontwikkeling houd namelijk niet op bij de schoolmuur; als iemand zich buiten je organisatie beter kan ontwikkelen, vind ik dat je met iemand moet meedenken. De insteek met ECHT Onderwijs is een duurzaam traject, maar is dat niet het geval, heb ik wel drie mooie jaren met iemand gehad die van waarde is geweest voor mijn school en leerlingen.”

 

Ontwikkeling houd namelijk niet op bij de schoolmuur; als iemand zich buiten je organisatie beter kan ontwikkelen, vind ik dat je met iemand moet meedenken.

 

Hoe bevalt de samenwerking in de praktijk?

“Ik heb twee mensen aan mijn team toegevoegd gekregen die uiterst reflectief zijn, gemotiveerd zijn om zich te ontwikkelen, die inzicht hebben, overzicht hebben en die niet alleen ontzettend goed zijn in het ontvangen van feedback maar er ook zelf actief om vragen; kortom, echte cadeautjes. Het doet ze geen recht om te zeggen dat ze zich bijna als vanzelf ontwikkelen, want ze werken er hard voor, maar zo snel gaan ze wel. Ze konden zelfs eerder dan gepland zelfstandig voor de klas, al is dat uiteraard niet het doel op zich. Natuurlijk moeten ze veel leren, maar het zijn professionals met basistalenten die niet per se iets zeggen over goed uit kunnen leggen ja of nee, maar over hen als persoon. Die talenten zorgen ervoor dat zij uitgroeien tot uiterst geschikte leerkrachten. ECHT Onderwijs selecteert op deze talenten en de waardevolle bagage die iemand meebrengt, ook al is dat geen onderwijsbagage. Deze professionals hebben al iets van de wereld gezien, hebben al ergens voor moeten knokken en zijn nu bereid om deze stap te maken en heel bewust te kiezen voor het onderwijs en dit traject. Ze hebben dus een hele duidelijke intrinsieke motivatie, en dan bezitten ze ook nog eens de juiste competenties. ECHT Onderwijs-trainees zijn dus écht open om te leren, en dat is heel waardevol.”

Wat is voor jou de toegevoegde waarde van ECHT Onderwijs?

“Die zit hem, naast het selectieproces, vooral in de rust en ruimte die ze ons als school bieden. Het geeft mij een veilig gevoel dat, mócht het niks worden met een trainee, diegene kan rekenen op de hulp van ECHT Onderwijs om een betere plek te vinden, zonder dat iemand verloren gaat voor het onderwijs. Daarbij zorgt ECHT Onderwijs ook voor een bepaalde snelheid; de trainees die bij ons werken redden het beiden in het nominale studieritme. Het is fijn dat ECHT Onderwijs van tevoren screent op de nodige succesfactoren en dat dit tot dusver ook waar wordt gemaakt.”

 

Weet je, je kan allerlei beren op de weg zien, maar ga het gewoon doen.

 

 

Wat wil je anderen die zich oriënteren op het inzetten van zij-instromers als tip meegeven?

“Niet doen, want dan blijven er meer voor mij over! Haha, nee zonder dollen, probeer het gewoon. Weet je, je kan allerlei beren op de weg zien, maar ga het gewoon doen. Er ligt bij ECHT Onderwijs een heel gedegen programma en ze zijn ook nog eens gericht op het vervullen van een maatschappelijke opdracht. Natuurlijk moet er bij ECHT Onderwijs ook gewoon brood op de plank, en daar is niks mis mee, want ze leveren namelijk een dienst die, in tegenstelling tot detacheringsbureaus, in verhouding staat tot de kosten en de inspanningen die ze leveren. Detacheren is een tijdelijke oplossing waar gigantisch veel overhead op zit, en je kunt je afvragen of het netjes is om daar gemeenschappelijk geld aan te besteden. ECHT Onderwijs leidt mensen op, dat kost wat, en dat betalen we met elkaar, om te zorgen dat we straks als collectief goede mensen erbij hebben. Oftewel, de duurzame oplossing. Het is inmiddels een beproefd concept, je kunt de successen zo ophalen. Maar niet allemaal tegelijk, ik wil er zelf van blijven profiteren, ha!”