Het ikb; wat kun je er mee?

Tijd kopen

We gaan eerste het tijd-gedeelte van het ikb behandelen. Aan het begin van het jaar krijg je 64 ikb-uren, op basis van een 1,0 fte. Kom je later in het jaar in dienst, wordt dit per rato berekend. Deze uren kun je gedurende het jaar inzetten voor verlof, laten uitbetalen, of je kunt ze opsparen als spaarverlof. Dit spaarverlof komt nooit te vervallen, dus als je genoeg hebt opgespaard kun je het gebruiken om minder te gaan werken, langer met verlof te gaan, of zelfs eerder met pensioen te gaan. Heb je aan het eind van het jaar nog ikb-uren over, dan worden ze automatisch aan je spaarverlof toegevoegd. Vanaf dat je 58 jaar oud bent, heb je het recht om minimaal één dag per week aan ikb-spaarverlof op te nemen.

Budget sparen

Daarnaast spaar je elke maand 16,37% van je salaris voor je ikb-budget. Dat lijkt een vrij willekeurig getal, maar het is verdeeld in drie delen, namelijk:

  • 8% is je voormalige vakantiegeld, dit is minimaal € 197,66 per maand;
  • 8,3% is wat hiervoor je eindejaarsuitkering was;
  • En natuurlijke de niet te vergeten 0,07% wat bestaat uit de gekapitaliseerde waarde van de vervallen mobiliteitstoeslag en telewerkvergoeding. Juist, abracadabra dus.

Dit budget bouw je dus elke maand op, maar de maand van uitbetaling kun je zelf kiezen. Hier kun je extra ikb-uren voor verlof mee kopen, of het laten uitbetalen natuurlijk. Dit laatste gebeurt aan het einde van het jaar sowieso als je er niks mee hebt gedaan of je nog over hebt. De derde optie is om het te investeren in wat de overheid classificeert als fiscaal vriendelijke doelen. Dit zijn zaken als een fiets, een studie of een sportabbonoment. De specifieke ikb-doelen en voorwaarden kun je hier vinden.

En wat kun je er niet mee?

Het ikb heeft wel een aantal beperkingen. Zo kun je spaarverlof niet laten uitbetalen. Je kunt het ook niet aanvullen met niet-opgenomen compensatie-uren, die kun je alleen laten uitbetalen. Je kunt andersom je spaarverlof ook niet inzetten om negatieve compensatie uren goed te maken, die gaan helaas nog steeds van je vakantie-uren af.

Fun facts over het ikb

  • Je kunt per jaar maximaal 187 verlof-uren kopen met je ikb-budget;
  • Andersom kun je maximaal 32 verlof-uren laten uitbetalen;
  • En het maximum uren spaarverlof dat je in je denkbeeldige schatkist kunt stoppen is 3600.

Bronnen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (2023, 29 maart). 9.1 Individueel Keuzebudget (IKB). 09. Individuele keuzes in het arbeidsvoorwaardenpakket | CAO Rijk. https://www.caorijk.nl/cao-rijk/hoofdstuk-9/individueel-keuzebudget-vanaf-1-januari-2023#:~:text=Het%20IKB%20geeft%20u%20de,zetten%20in%20verlof%20en%20andersom

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (2023, april 6). Individueel keuzebudget (IKB). HR Rijk | O&P Rijk P-Direkt. https://www.p-direkt.nl/informatie-rijkspersoneel-2020/financien/salaris/individueel-keuzebudget-ikb