Wat doet de onderwijsinspectie?

De slogan van de onderwijsinspectie vertelt in vrij duidelijke taal wat hun doel is: “Effectief toezicht voor beter onderwijs”. Dit doen ze door:

  1. In gesprek te gaan met schoolbesturen. Aangezien schoolbesturen eindverantwoordelijk zijn voor het onderwijs op hun scholen, zijn zij waar de onderwijsinspectie begint;
  2. Elk jaar de cijfers van scholen te analyseren. Hierbij kijken ze bijvoorbeeld naar het taalniveau op scholen en proberen ze de belangrijkste potentiële verbeterpunten te identificeren;
  3. Ieder jaar een jaarwerkplan en een jaarverslag te publiceren. Hier staan de belangrijkste algemene ontwikkelingen en de huidige staat van het onderwijs.

De oordelen die een school kan ontvangen van de onderwijsinspectie zijn Voldoende, Onvoldoende of Zeer zwak. Tot voor kort wat ook het oordeel Goed een optie, maar die is sinds mei 2023 afgeschaft. Deze oordelen zijn gebaseerd op de wettelijke normen voor het onderwijs.

Wanneer kom jij als leraar in contact met de onderwijsinspectie?

Daarnaast is er natuurlijk nog de daadwerkelijke inspectie zelf. Minstens één keer in de vier jaar komt er een inspecteur langs op scholen. Die zul je zien rondlopen door de school, en zal misschien ook een van jouw lessen bijwonen. Over het algemeen proberen de inspecteurs jouw les zo min mogelijk te verstoren. Wel zullen ze, wanneer dat kan, praten met leerlingen over hun ervaringen op de school en in jouw les. Ook vragen ze vaak een paar dingen aan jou. Denk hierbij aan vragen over de inhoud van je les, waarom je voor een bepaalde aanpak kiest en hoe je het lesgeven op de school in het algemeen ervaart.

Fun facts over de onderwijsinspectie

  • De onderwijsinspectie komt langs op elke school, van de basisschool tot aan het volwassen onderwijs;
  • Er werken rond de 600 mensen voor de onderwijsinspectie. Dit zijn inspecteurs, maar ook data-analisten en ondersteunend personeel;
  • De meeste onderwijsinspecteurs zijn mensen die zelf jaren aan ervaring hebben in het onderwijs.

Bronnen

Inspectie van het Onderwijs|Rijksoverheid - Werken voor Nederland. (z.d.). Werken voor Nederland. https://www.werkenvoornederland.nl/organisaties/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/inspectie-van-het-onderwijs 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2023b, april 19). Over ons. Inspectie van het onderwijs. https://www.onderwijsinspectie.nl/over-ons 

Wat houdt de Regeling duurzame inzetbaarheid voor het primair onderwijs in? - ambtenarensalaris.nl. (2020, 27 oktober). Ambtenarensalaris.nl. https://ambtenarensalaris.nl/kennisbank/onderwijs/wat-houdt-regeling-duurzame-inzetbaarheid-primair-onderwijs-in/