Wat is pedagogiek?

Kort gezegd is pedagogiek de studie naar de ontwikkeling en opvoeding van het kind. Het probeert systematisch de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen door constant nieuwe kennis te vergaren. Het is een wetenschap met meerdere onderverdelingen, zoals de historische achtergrond van hoe wij de ontwikkeling van het kind zien of de psychologische aspecten die erbij komen kijken. Voor jou als leraar is het vooral belangrijk om te weten welke rol onderwijs speelt in hoe een kind zich ontwikkelt, en dus welke rol jij speelt in het opgroeien van het kind.

Hoe ga je als leraar pedagogisch verantwoord te werk?

De essentie van pedagogiek voor jou als leraar is hoe je op een positieve en constructieve manier met kinderen omgaat. Dit is daarom dan ook een belangrijk deel van je lerarenopleiding, of je nu aan de slag gaat in het basis-, speciaal of voortgezet onderwijs. Uiteindelijk maakt het namelijk niet uit hoeveel je over een vak weet, zolang je het niet duidelijk en effectief kan overbrengen en de kinderen kan stimuleren te leren, heb je er niks aan.

Als leraar heb je een voorbeeldfunctie, en een gezagsfunctie. Dit betekent dat kinderen over het algemeen de neiging zullen hebben naar je te luisteren en het voorbeeld te volgen wat jij zet. Zeker op het basisonderwijs is dit een geval, aangezien je dan gemiddeld meer tijd per dag besteed met een kind dan zij met hun ouders doen. Daarom is het van belang dat jij weet wat voor impact jij als leraar hebt in de ontwikkeling van al die kinderen.

Fun facts over pedagogiek

  • Het woord pedagogiek komt van het Oud-Griekse woord “paidagogos”, wat grofweg vertaald kan worden naar “kinderbegeleider”;
  • Pedagogiek is ook een bestaande hbo-opleiding in Nederland, voor mensen die zich er volledig op willen focussen;
  • Pedagogiek wordt vaak in één adem genoemd met didactiek. Deze staan ook absoluut in verband, maar zijn toch verschillende begrippen.

Bronnen

Pedagogiek - uitleg begrippen onderwijs. (z.d.). https://wij-leren.nl/pedagogiek.php 

Zoekresultaten. (z.d.). https://www.etymologiebank.nl/trefwoord/pedagoog