Wat is de doorstroomtoets?

Om mee te beginnen, wat houdt de doorstroomtoets in? In eerste instantie is de doorstroomtoets bedoeld om het niveau van taal en rekenen te meten bij groep 8-leerlingen. Alle scholen, zowel in het regulier onderwijs als in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs, de doorstroomtoets afnemen. 

De school geeft een voorlopig niveauadvies, waar jij als de leraar van de leerling natuurlijk een aandeel in hebt. De uitslag van de toets geeft vervolgens het niveau van de leerling aan, en dit speelt dan weer mee in het uiteindelijke advies voor vervolgonderwijs. Scholen kunnen (hierin speel jij als leraar dus wederom een rol) een advies bijstellen, wat kan afweken van het resultaat van de toets. Dit moet de school wel kunnen uitleggen. Daarnaast kijkt de onderwijsinspectie naar deze uitslagen om het onderwijsniveau van de school te controleren. De volgende niveaus kunnen uit de doorstroomtoets rollen:

 • Praktijkonderwijs;
 • vmbo basisberoepsgerichte leerweg (vmbo bb);
 • vmbo bb/vmbo kb;
 • vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kb);
 • vmbo kb/vmbo gt-tl;
 • vmbo gemengde/ theoretische leerweg (vmbo gl-tl);
 • vmbo gt-tl/havo;
 • Havo;
 • havo/vwo;
 • vwo.

Er zijn in het schooljaar 2023-2024 zes verschillende instanties die hebben aangegeven een doorstroomtoets te gaan aanbieden:

 • AMN doorstroomtoets (AMN)
 • Dia-toets (Dia-taal)
 • IEP Doorstroomtoets (Bureau ICE)
 • Route 8 doorstroomtoets (A-Vision)
 • Leerling in Beeld (CITO b.v.)
 • DOE-toets (Overheid)

Voor ditzelfde schooljaar is er ook al een planning bekend, waarin alles moet gebeuren omtrent de doorstroomtoets, zowel voor scholen als leerlingen. Die planning is als volgt:

 1. 1 oktober - 15 november: scholen kunnen zich inschrijven voor een van de zes aangeboden doorstroomtoetsen;
 2. 10 januari - 31 januari: leerlingen ontvangen hun voorlopige schooladvies;
 3. 29 januari - 18 februari: leerlingen maken de doorstroomtoets;
 4. Uiterlijk 15 maart: leerlingen krijgen de uitslag van hun doorstroomtoets;
 5. Uiterlijk 24 maart: leerlingen en ouders ontvangen van de school het definitieve schooladvies;
 6. 25 maart - 31 maart: alle leerlingen melden zich in dezelfde week aan voor de middelbare school.

Van Cito- naar doorstroomtoets: wat is er veranderd?

De Centrale Eindtoets/Cito-toets/adviestoets/eindtoets heet vanaf het schooljaar 2023-2024 officieel de doorstroomtoets. What’s in a name, horen we je denken? Het idee achter de naamsverandering is dat deze toets niet het einde is van de ontwikkeling van een kind, maar slechts een mijlpaal. Zou de stress die veel leerlingen ervaren rondom deze toets hierdoor minder worden? Laten we het hopen.

Maar er verandert meer dan alleen een naam. De toets vindt nu plaats in februari, waar vorig jaar de Centrale Eindtoets nog werd afgenomen in april. Dit betekent dus ook dat kinderen de uitslag van hun toets nu eerder hebben, vóór dat ze zich aanmelden bij een middelbare school. Dat aanmelden zal nu standaard plaatsvinden in één week, zodat iedere scholier de kans krijgt zich tegelijkertijd aan te melden, mét een toetsscore op zak. Het idee hierachter is dat op deze manier het overgrote deel van de kinderen een gelijke kans heeft om binnen te komen op hun school en niveau van voorkeur. 

Fun facts over de doorstroomtoets

 • Kinderen in groep 7 mogen niet een oefen-doorstroomtoets maken om te oefenen voor de doorstroomtoets in groep 8;
 • De doorstroomtoets is, net als de Cito-toetsen en de Centrale Eindtoets hiervoor, géén IQ-toets. Hij test enkel het huidige niveau van de leerling in de vaardigheden, hij meet dus geen intelligentie;
 • Waar de Centrale Eindtoets nog een optie had om het deel ‘wereldoriëntatie’ te toetsen, wat bestond uit biologie, aardrijkskunde en geschiedenis, heeft de doorstroomtoets deze optie niet meer.

Bronnen