Wat heb jij als leraar te maken met de DSM?

Met behulp van de DSM wordt er een diagnose vastgesteld van bepaalde gedragsafwijkingen. Het is een internationaal erkend handboek, dat is bedoeld om consequente diagnoses te krijgen en iedereen volgens dezelfde maatstaven te laten werken. Dit kan dus ook helpen bij het identificeren van de oorzaak van leerproblemen bij sommige leerlingen. En daar ga jij als leraar geheid mee te maken krijgen, want iedereen leert anders; maar goed ook!

Maar een diagnose zelf doet nog niks. Het is aan jou als leraar om deze diagnose te erkennen en vervolgens jouw benadering aan te passen aan de behoeftes van dit kind. Dit doe je uiteraard niet alleen, maar samen met de andere betrokkenen bij de ontwikkeling van het kind, zoals de ouders of verzorgers. De juiste hulp en ondersteuning kunnen namelijk ieder kind stimuleren, en daar gaat het als leraar nou juist om. Een mooie taak voor jou dus!

Fun facts over de DSM

  • De eerste DSM werd gepubliceerd in 1952. Sindsdien is er een hoop in veranderd, als gevolg van een hele berg aan nieuw onderzoek;
  • Inmiddels zitten we al op de vijfde editie van de DSM. De meeste recente versie daarvan, de DSM-5-TR werd gepubliceerd in 2022;
  • Er is ook veel kritiek op de DSM, en het gebruik ervan binnen ons leer- en zorgstelsel in Nederland. Daarom is het belangrijk altijd kritsich te blijven en ieder kind de juiste ondersteuning en hulp te bieden, of ze nu een diagnose hebben of niet.