Wat is neurodiversiteit?

Om de term neurodiversiteit uit te leggen, is het handig om die eerst op te splitsen in twee delen, neuro en diversiteit. Neuro komt van neurologie, de studie naar het brein. Zo is neuroloog logischerwijs het woord voor hersendokter. Het stukje diversiteit verwijst naar de veel verschillende soorten breinen. Iedereens brein zit net wat anders in elkaar, allemaal met een eigen plekje op het neurodivergente spectrum.  

Waar er vroeger werd gedacht in ‘gezond’ vs. ‘afwijkend’ gedrag, wordt er tegenwoordig met meer nuance gekeken naar mensen met gedrags- en leeruitdagingen. Het idee dat er een standaard is, waar mensen met bijvoorbeeld ADHD of dyslexie van afwijken, heeft plaatsgemaakt voor het inzicht dat elk brein anders is. Oftewel, er is sprake van neurodiversiteit.

Het introduceren van de term neurodiversiteit heeft ook bijgedragen aan het verbeteren van het beeld wat meeste mensen hebben van neurodivergente mensen. Naast dat ze moeite hebben met sommige dingen, zijn ze namelijk juist wel heel goed in iets anders. Zo zijn ze bijvoorbeeld vaak creatief en goed in outside the box denken, en anderen juist weer sterk in het herkennen van patronen en connecties.

Lesgeven aan neurodivergente leerlingen

Gedurende jouw carrière in het onderwijs ga je ongetwijfeld kinderen tegenkomen die moeite hebben met bepaald gedrag of een manier van leren. Daarom is het belangrijk dat je je als leraar(-in-opleiding) blijft verdiepen in hoe je het beste met dit soort leerlingen omgaat. Deze TED-talk is bijvoorbeeld een goed begin.

Sommige kinderen zullen een specifieke diagnose hebben, bijvoorbeeld dyslexie, ADHD of autisme. Hoewel dit label niet betekent dat zij hetzelfde zijn als ieder ander met die diagnose, geeft het wel een indicatie met wat voor soort uitdagingen zij te maken krijgen. Dit heeft het voordeel dat jij als leraar een globaal idee hebt hoe je deze leerlingen moet benaderen, en dat zij zelf weten waar ze ongeveer aan toe zijn. Pas hierbij vooral differentiatie toe.

Fun facts over neurodiversiteit

  • Naar schatting is tussen de 15 en de 20 procent van de bevolking neurodivers. Dit betekent dat je er hoogstwaarschijnlijk meerdere van in jouw klaslokaal zult hebben;
  • Van alles wat onder neurodiversiteit valt, is dyslexie het meest voorkomend. Ongeveer 1 op de 10 volwassenen heeft dyslexie;
  • Veel neurodivergente mensen kunnen zich hyperfocussen. Dat wil zeggen dat ze zich compleet verliezen in waar ze mee bezig zijn, waardoor ze vaak juist erg goed zijn in iets wat ze interessant vinden.

Bronnen

Montvelisky, J. (2021, 13 augustus). Neurodiversity As A Strengthening Point For Your Team And Our Society. Forbes. https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/08/13/neurodiversity-as-a-strengthening-point-for-your-team-and-our-society/ 

Neurodiversiteit - Inclusive Teaching & Learning Center. (2022, 3 augustus). Inclusive Teaching & Learning Center. https://www.tlcenter.nl/kaders/neurodiversiteit/ 

Types of Neurodiversity: Understanding How People See The World. (z.d.). https://www.betterup.com/blog/types-of-neurodiversity#:~:text=out%20of%20work.-,What%20is%20the%20most%20common%20type%20of%20neurodiversity%3F,deficit%20hyperactivity%20disorder%20(ADHD)