Hieruit bestaat het geschiktheidsonderzoek

Het geschiktheidsonderzoek zij-instroom is bedoeld om te oordelen of jij klaar bent om voor de klas te staan en binnen 2 jaar jouw lesbevoegdheid te halen, of dit nu via de pabo of voor het voortgezet onderwijs is. Toon jij aan dat jij bepaalde skills al bezet door jouw vorige (werk)ervaring, dan kunnen die eventueel gevalideerd worden. Het is dus net zo goed een kijkje in wat voor scholing jij specifiek nodig gaat hebben.

Hoewel de details van het geschiktheidsonderzoek kunnen variëren per onderwijsinstelling, maar een aantal stappen zullen er altijd onderdeel van zijn. Dit zijn:

  1. Een intakegesprek, vaak op basis van een vooraf ingevulde (digitale) vragenlijst;
  2. Het behalen van de WisCAT-rekentoets;
  3. Een portfolio;
  4. Een observatie van één of meerder lessen die je geeft;
  5. Een laatste assessment gesprek.

Het portfolio kan bestaan uit al je relevante werk- en studie-ervaring die je hebt opgedaan of die je aan het opbouwen bent. Als dit het geval is, voel je dan gerust vrij om naast je behaalde diploma’s ook bijvoorbeeld het coachen van een lokaal jeugdsportteam te vermelden. Je WisCAT uitslag en voorbereiding van de geobserveerde les(sen) horen vaak ook in dit portfolio, wat je inlevert voor je assessment gesprek. In dat gesprek dien je ook te reflecteren op de les(sen) die je hebt gegeven.

Als je al actief bent op een school, wordt daar het assessment gedaan. Zo niet, dan moet je vaak een enkele les geven aan een klas op de school waar je gaat werken.

Het geschiktheidsonderzoek moet worden afgerond binnen een bepaalde tijd dat jij je hebt aangemeld bij de onderwijsinstelling waar jij je bevoegdheid wilt gaan halen, waarna je normaal gesproken binnen een aantal weken uitslag krijgt. Die termijn stellen jij en de onderwijsinstantie samen af. Heb je het gehaald? Dan krijg je een geschiktheidsverklaring, waarin staat hoe jij de komende twee jaar het zij-instroomtraject gaat doorlopen. Het geeft je daarnaast het recht gedurende dat traject voor de klas te staan.

Wil jij alvast kijken of het onderwijs iets voor jou is? Doe dan hier onze test en kom erachter waar in het onderwijs jij misschien voor de klas kan gaan staan.

Fun facts over het geschiktheidsonderzoek

  • Word jij nerveus van een observant achter in je lokaal? Misschien heb je geluk. Bij sommige assessments zijn de observanten digitaal aanwezig, of kijken ze een opname van je les terug;
  • Haal je het geschiktheidsonderzoek niet? Dan is de hoop nog niet verloren. Het is namelijk wettelijk toegestaan om het te herkansen;Het geschiktheidsonderzoek kan worden betaald via een subsidie die een schoolbestuur kan aanvragen bij DUO per zij-instromer.

Bronnen

Ministerie van Algemene Zaken. (2023, 24 mei). Geschiktheidsonderzoek zij-instromer onderwijs aanvragen. Wetten en regelingen | Rijksoverheid.nl. https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/geschiktheidsonderzoek-zij-instromer-onderwijs 

Wat is een geschiktheidsonderzoek? | Het Onderwijsloket. (z.d.). https://www.onderwijsloket.com/kennisbank/artikel-archief/wat-is-een-geschiktheidsonderzoek/