Waar heb je welke lesbevoegdheid voor nodig?

Je kan je lesbevoegdheid, ook wel bekend als een onderwijsbevoegdheid, halen aan een hogeschool of universiteit. Er zijn 3 verschillende soorten lesbevoegdheden;

  1. Bevoegdheid voor het primair onderwijs: bereid je voor op het lesgeven op de basisschool of een speciale basisschool;
  2. Tweedegraadsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs: hiermee mag je lesgeven op volwassenen, praktijk en beroepsonderwijs. Op een middelbare school mag je op het vmbo en de onderbouw van de havo en vwo aan de slag;
  3. Eerstegraadsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs: als je deze hebt bemachtigd, mag je ook in de bovenbouw van de havo en het vwo voor de klas staan.

(Nog) geen lesbevoegdheid? Geen paniek!

Soms komt het voor dat het niet lukt om een onderwijsbevoegdheid te behalen, bijvoorbeeld omdat er geen lerarenopleiding is voor het vak waarin jij wilt lesgeven. In dat geval kun je een erkenning van bekwaamheid aanvragen. Dit toont aan dat hoewel jij geen lerarenopleiding hebt gevolgd, je wel genoeg weet over je vak en bekwaam genoeg bent om hierin les te geven. Daarnaast kun je wel al voor de klas staan terwijl je nog bezig bent met het halen van je bevoegdheid. In dit geval behoor je tot de categorie ‘benoembaar’, bijvoorbeeld als zij-instromer of leraar in opleiding.

Ben jij benieuwd hoe jij je lesbevoegdheid versnelt kan halen? Download dan hier ons informatiepakket.

Fun facts over lesbevoegdheid

  • In Nederland worden minimaal 84,5% van de lessen op het voortgezet onderwijs gegeven door een bevoegde leraar. Op het vwo, waar dit percentage het hoogste ligt, is dit zelfs meer dan 92,5%;
  • De meeste bevoegde leraren staan voor de klas in het zuiden van het land, voornamelijk in Noord-Brabant. In Zuid-Holland zijn de meeste onbevoegde leraren te vinden;
  • Het basisonderwijs spant echter de kroon als het gaat om bevoegde leraren. Meer dan 98% van de leraren die daar voor de klas staan hebben hun onderwijsbevoegdheid.

Bronnen

Logo Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2022b, december 9). Bevoegd gegeven lessen vo. Voortgezet Onderwijs | OCW in cijfers. https://www.ocwincijfers.nl/sectoren/voortgezet-onderwijs/personeel/bevoegd-gegeven-lessen-vo 

Ministerie van Algemene Zaken. (2019, 19 februari). Welke onderwijsbevoegdheden zijn er? Rijksoverheid.nl. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/welke-onderwijsbevoegdheden-zijn-er 

Onderwijsbevoegdheid – DUO. (z.d.). duo.nl. https://duo.nl/particulier/onderwijsbevoegdheid/ 

Platform open overheidsinformatie. (z.d.). https://open.overheid.nl/Details/ronl-04e3d8463b30dd689e5fee600ce19e5aa919d807/1?hit=1&text=Trendrapportage+Arbeidsmarkt+Leraren+