Wat houdt zij-instromen in?

Wanneer je al aardig wat werkervaring hebt, sta je niet te springen om bij een carrièreswitch weer jarenlang de schoolbanken in te moeten. Gelukkig hoef je in dat geval bij de start van je carrière in het onderwijs dan ook niet van voor af aan te beginnen. Je begint niet bij 0, want je hebt al waardevolle kennis en ervaring opgedaan. Je stapt dus vanaf de zijkant in als het ware. Aldus, de zij-instromer in het onderwijs.

Er zijn verschillende soorten onderwijsbevoegdheden die je als zij-instromer kunt halen. Om deze te bemachtigen moet je wel eerst een hbo- of wo-diploma op zak hebben. Gebaseerd op welke lesbevoegdheid je besluit te halen, kan je als zij-instromer terecht in:

Niet alleen mensen die vanuit een ander beroep komen zijn zij-instromers. Sommige leraren willen les geven in meerdere vakken of binnen een van de andere onderwijssectoren. Zij hebben dus ook al een hoop relevante ervaring, maar moeten toch wat bijleren voor ze bevoegd zijn in deze nieuwe rol. Daarom kunnen ook zij zij-instromen om in een kortere tijd een lesbevoegdheid te halen.

Betaald dingen leren om kinderen dingen te leren

Een van de belangrijkste voordelen van zij-instromen: je wordt al gelijk betaald. Laten we eerlijk zijn, iedereen heeft brood op de plank nodig, en een carrièreswitch zorgt voor een broodplank die toch iets minder stabiel is. Via deze constructie kan je deze overstap toch met een iets geruster hart maken.

Door middel van de verkorte deeltijd lerarenopleiding of het traject zij-instroom in beroep doe je versneld een lerarenopleiding. Hierin volg je een verkorte versie van de lerarenopleiding. Aan de voorkant van dit traject krijg je een geschiktheidsonderzoek, waarin wordt gekeken of jij het traject in twee jaar kan halen, wat daar voor nodig is, en of je al gelijk voor de klas mag staan. Haal je dit onderzoek? Dan krijg je groen ligt om gelijk voor de klas te springen.

Wat je leert als zij-instromer

Lesgeven, en vooral goed lesgeven, vergt een aantal belangrijke skills. Uiteraard is het belangrijk goed te weten hoe je moet rekenen en taal moet uitleggen, maar er komen ook andere dingen kijken bij het leraarschap. Zo staan tijdens de lerarenopleiding bijvoorbeeld ook pedagogiek en didactiek op het programma, leer je over de omgang met ouders en word je bijgebracht hoe je een overzichtelijke administratie bijhoudt.

Fun facts over zij-instromers

  • Mocht je ervoor kiezen zij-instromer te worden, dan ben je niet te enige. Het aantal zij-instromers in het onderwijs neemt flink toe, van 495 in 2017 naar 1777 in 2020;
  • Hiervan is ongeveer 75% vrouw, voornamelijk met een hbo-achtergrond en gemiddeld rond de 35 jaar. Bij ECHT Onderwijs is ongeveer het geval, met 74% vrouwelijke zij-instromers met die gemiddeld 34 jaar oud zijn, met ook een hbo-achtergrond;
  • Val jij niet onder deze beschrijving, maak je vooral geen zorgen. Zeker gezien het lerarentekort in het onderwijs, zijn alle zij-instromers van harte welkom!  Zo sprak in 2020 toenmalig Onderwijsminister van Engelshoven nog uit dat het goed was om te zien dat er steeds meer zij-instromers bij kwamen. Zelfs voormalig ‘Topvrouw van het jaar’ Merel van Vroonhoven werkt sinds een paar jaar in het speciaal onderwijs.

Bronnen

Meer dan 1000 zij-instromers volgen de pabo. (2019, 13 juni). https://www.vereniginghogescholen.nl/actueel/actualiteiten/meer-dan-1000-zij-instromers-volgen-de-pabo#:~:text=Uit%20een%20recente%20inventarisatie%20blijkt,is%20blij%20met%20deze%20ontwikkeling

Ministerie van Algemene Zaken. (2022c, augustus 1). Hoe kan ik als zij-instromer mijn bevoegdheid halen en tegelijkertijd lesgeven in het onderwijs? Rijksoverheid.nl. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-word-ik-zijinstromer-in-het-onderwijs 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2020, 9 december). Er komen meer leraren bij, maar personeelstekort blijft groot. Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/09/er-komen-meer-leraren-bij-maar-personeelstekort-blijft-groot#:~:text=Het%20aantal%20zij%2Dinstromers%20is,niveau%20tussen%20schoolbesturen%20en%20opleidingen

Zij-instromen in het onderwijs | Het Onderwijsloket. (z.d.). https://www.onderwijsloket.com/over-het-onderwijs/zij-instroom-in-het-beroep/