Wat doet een medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad, oftewel de MR, is bedoeld om het schoolbestuur te ondersteunen. Elke school is verplicht om een medezeggenschapsraad te hebben. Wanneer een schoolbestuur meerdere scholen onder zijn hoede heeft, is het verplicht om een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, een GMR, in te stellen.

De medezeggenschapsraad heeft de volgende rechten:

  1. Instemmingsrecht: wanneer het schoolbestuur met een plan komt, moet het bij bepaalde onderwerpen de instemming van de MR hebben;
  2. Adviesrecht: ook mag de MR advies geven over bepaalde zaken, zoals financiële keuzes of de aanstelling van bepaalde leraren;
  3. Initiatiefrecht: de MR mag ook zelf het initiatief nemen om een onderwerp aan te kaarten bij het schoolbestuur.

In het basisonderwijs bestaat de raad uit een verdeling van ouders en onderwijspersoneel. In het voortgezet onderwijs is het oudergeleding (het gedeelte van de MR wat dus geen onderwijspersoneel is) een combinatie van ouders en leerlingen. Middelbare scholieren hebben zich immers genoeg ontwikkeld om ook wat te zeggen te hebben over hun scholing. Zij zijn tenslotte degenen die dag-in-dag-uit in die schoolbanken zitten, en zijn dus de ultieme ervaringsdeskundigen. Elke geleding kiest zelf wie van hun in de raad komt, en de balans moet gelijk verdeeld zijn tussen het personeel en de ouder/leerling-geleding. GMR-leden worden gekozen door de leden van de individuele medezeggenschapsraden.

De taken van de medezeggenschapsraad zijn om mee te denken en te overleggen over het beleid van de school. Vaak gebeurt dit overleg met een vertegenwoordiger van het schoolbestuur, zoals de schooldirecteur, maar de raad kan ook een gesprek met het hele schoolbestuur aanvragen. Als jij als leraar inspraak wilt hebben op het beleid van jouw school, dan is de medezeggenschapsraad een goede optie!

Fun facts over de medezeggenschapsraad

  • De taken en rechten van de medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in Wet Medezeggenschap (WMS);
  • Soms hoeft het schoolbestuur maar met één van de geledingen te overleggen, zoals bijvoorbeeld met alleen de ouders over de ouderbijdrage;
  • Leden van de MR krijgen vaak voor hun moeite een vergoeding per bijgewoonde vergadering. Deze kan soms ook op jaarbasis worden uitbetaald.

Bronnen

Faciliteiten: Waar heb je als medezeggenschapsraad recht op? - Sterk medezeggenschap. (2021, november 8). Sterk Medezeggenschap. https://www.sterkmedezeggenschap.nl/ondersteuning/faciliteiten-waar-heb-je-als-medezeggenschapsraad-recht-op/

Oco. (2022, oktober 18). Wat doet de medezeggenschapsraad op school? - OCO. OCO. https://www.onderwijsconsument.nl/medezeggenschapsraad-op-school/

Wat is een medezeggenschapsraad (MR)? - Landelijk Aktie Komitee Scholieren. (2023, 20 februari). Landelijk Aktie Komitee Scholieren. https://www.laks.nl/vragen/wat-is-een-medezeggenschapsraad-mr/