Wat doet de schooldirecteur?

Jij vraagt je misschien af, wanneer krijg jij als leraar met jouw schooldirecteur te maken? Op de eerste plaats is hij of zij de leider van het schoolteam, waar jij als leraar ook bij hoort. De kans is ook groot dat je jouw sollicitatiegesprek met de schooldirecteur voert. Natuurlijk kan het sturen van leerlingen naar de directeur voor straf ook niet vergeten worden.

Voor ouders is de schoolleider altijd een aanspreekpunt wanneer ze iets willen aankaarten. Ook beslist de schooldirecteur over verlofaanvragen voor kinderen die ouders indienen. Daarnaast voert de baas vaak gesprekken met de medezeggenschapsraad, waar ook ouders in zitten, namens het schoolbestuur. Verder vertegenwoordigt de directeur de school in overleg met andere scholen, en neemt hij of zij sommige zaken over van het schoolbestuur, waaronder:

  • Administratie;
  • Schoolbeleid;
  • Personeelszaken.

In het voortgezet onderwijs heet de schoolleider van een vwo-school een rector, een term die vanuit het Latijn komt. Omdat veel scholen tegenwoordig meerdere niveaus aanbieden, wordt de term rector in de praktijk wat breder gebruikt, op elke school die vwo aanbiedt.

Hoe word je schooldirecteur?

Heb je zelf ambities om carrière te maken in het onderwijs en ooit schoolleider te worden? Daar zijn meerdere opties voor. Veel directeuren zijn leraren die zijn doorgegroeid naar de rol van directeur, maar ook zonder lesbevoegdheid kun je schooldirecteur worden; zolang je maar relevante leiderschapservaring hebt. Scholen die niet onder de onderwijs-cao vallen kunnen zelf bepalen welke eisen ze stellen aan een schoolleider. Vallen ze wel onder de cao, dan moeten ze aan een aantal basiseisen voldoen, waaronder:

  • Een relevante masteropleiding;
  • Een relevante leiderschapsopleiding;
  • Een Erkenning van Verworven Competenties.

Daarnaast moeten schoolleiders zich inschrijven als Registerdirecteur Onderwijs, en elke vijf jaar moet je hiervoor herregistreren, om te laten zien dat je jezelf professioneel hebt ontwikkeld.

Fun facts over de schooldirecteur

  • Een schooldirecteur kan directeur zijn van meerdere scholen. In dat geval neemt de adjunct-directeur een aantal van de dagelijkse taken over;
  • De wet verplicht schoolbesturen om beleid te maken om te zorgen dat de verdeling tussen mannen en vrouwen in leidinggevende functies ongeveer 50/50 is;
  • De verdeling van directeuren was al in de buurt in 2020, met 54% mannelijke directeuren en 46% vrouwelijke directeuren.

Bronnen

De redactie van Indeed. (2023). Wat is een adjunct-directeur? Indeed.com Nederland. https://nl.indeed.com/carrieregids/baan-vinden/wat-is-adjunct-directeur 

Logo Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2023, maart 20). Aantal scholen in het primair onderwijs. Primair Onderwijs | OCW in cijfers. https://www.ocwincijfers.nl/sectoren/primair-onderwijs/instellingen/aantal-scholen-in-het-primair-onderwijs 

Oco. (2022, 12 oktober). Wat doet een schoolbestuur? - OCO. OCO. https://www.onderwijsconsument.nl/schoolbestuur/ 

Wikipedia-bijdragers. (2021). Schoolbestuur. Wikipedia. https://nl.wikipedia.org/wiki/Schoolbestuur