WIJ SLAAN EEN BRUG TUSSEN ONDERWIJS EN TALENT VAN BUITEN

Eerst even terug naar de basis. Waarom doen wij eigenlijk wat we doen? Wij geloven dat onderwijs en talent elkaar nodig hebben om te kunnen groeien. Als schakel tussen die twee, helpen we professionals met ambities voor het onderwijs in te stromen op een manier, waarbij ze hun kennis en expertise direct kunnen toepassen in de praktijk.
Hierbij kijken wij naar mindset, passie en talent. Dit zie je terug bij onze trainees, vakspecialisten en experts (potentials) van buiten het onderwijs. We zijn partner voor het onderwijs waarin we talenten vinden,  trainen, opleiden en begeleiden om hun positie in het onderwijs in te nemen. Niet alleen omdat het nodig is, maar omdat we geloven dat het onderwijs wacht op een nieuwe generatie professionals. Zo helpen wij scholen aan de energie, vernieuwing en groei die ze zoeken. Waarbij de focus vooral ligt op ontwikkeling opleiden en begeleiding van de nieuwe generatie leerkrachten.

ACTUEEL:

inschrijven webinar mbo 23 februari 19u

Kennis van buiten

Dé lerarenopleiding die beter past bij zij-instromers!

Een flexibele lerarenopleiding waar de zij-instromers en hun ervaring centraal staan. Wij geloven dat het onderwijs gebaat is bij leerkrachten met een andere achtergrond. De interesse om de overstap van het bedrijfsleven naar de klas te maken, is er nog steeds. Alleen sluit het huidige onderwijssysteem onvoldoende aan bij de nieuwe generatie zij-instromers.

"We hire character and train skills"

“We hire character and train skills”, dat is waar wij voor staan.
Wij kijken naar de potentie:reeds verworven talenten en bekwaamheden, ruimte tot groei, veranderkracht, onderscheidend vermogen en toegevoegde waarde in het onderwijsveld.

Flexibele leerroutesnaar het onderwijs

Traineeships voor het po/vo en mbo

Lees meer

Traineeships, professionalisering& begeleidingsprogramma's

Aanvullende programma’s aansluitend op de praktijk.

Lees meer

echt onderwijs

Wie wij zijn

We werken met en voor organisaties in het onderwijs. We zijn gespecialiseerd in traineeships, in professionalisering van (toekomstige) docenten en in arbeidsmarkt & onderwijs. Wij geven vorm en inhoud aan: instroom, mobiliteit, loopbaanontwikkeling, begeleiding, opleiden en talentprogramma’s in het onderwijs

Strategisch partner

Voor scholen die nadenken over de strategische personeelsplanning helpen wij bij het invullen van onderwijsopdrachten en toekomstige formatie met leerkrachten of docenten in opleiding. ECHT Onderwijs slaat de brug met speciaal ontwikkelde traineeships, die de flexibiliteit, relevante studie-inhoud en begeleiding. Zo bereiden we talent voor op een langdurige toekomst in het onderwijs.

Kortom; wij werven, selecteren, begeleiden en leiden leerkrachten en docenten voor u op!

Dit is ECHT Onderwijs voor schoolbesturen

  • Zelfde prijs als regulier zij-instroomtraject;
  • Gericht op millennials met werkervaring elders;
  • Werving- en selectieprocedure & assessment;
  • (Opgeleide) vakexperts uit het bedrijfsleven;
  • Extra begeleiding, voorkomt uitstroom;
  • Werkgeverschap en HR-zaken uit handen;
  • 3-jarig traineeship, daarna kosteloos overstap naar uw school;
Ik zoek een trainee / vakexpert

Duurzame instroom

Samen investeren

ECHT Onderwijs is geen noodoplossing. Omdat de trainees nog moeten leren, zijn ze niet het antwoord op een vacature die nu vervuld moet worden. Wel zijn ze direct al een enorme toegevoegde waarde voor de school. Tijdens de studie staan de trainees in opleiding direct (onder begeleiding) voor de klas. Na twee jaar zijn ze volledig lesbevoegd en na drie jaar stromen ze kosteloos in. Wij zien ons traineeship dan ook als onderdeel van strategisch personeelsmanagement.

Sociale onderneming

ECHT Onderwijs draagt bij aan het oplossen van het maatschappelijke probleem van het lerarentekort. ECHT Onderwijs is daarmee een maatschappelijke onderneming. We willen eraan bijdragen dat iedereen de kans heeft zich te ontwikkelen naar een rol of baan binnen het onderwijs. Voor nu of straks. We streven niet naar winstmaximalisatie, maar naar voldoende opbrengsten om continuïteit en innovatie voor onze klanten en partners te kunnen waarborgen.

Talent uit een andere vijver

Wij bereiken de dertigplussers met ervaring in het bedrijfsleven, die het onderwijs niet bereikt. Deze millennials voelen zich niet aangesproken door de schoolse cultuur. Zij willen niet worden behandeld als een reguliere student en ook geen vakken volgen die ze niet nodig hebben. Ze hebben al een schat aan ervaring, en die is ontzettend waardevol. Wij respecteren dat, met een curriculum op maat. Alles om deze talenten zo gemotiveerd mogelijk te houden.

wie zijn onze trainees

Significant minder uitstroom

Waarom nog een derde jaar, als trainees na twee jaar al lesbevoegd zijn? Hier kunnen we kort over zijn: om uitstroom te voorkomen. Uitstroom vindt vaak in de beginjaren plaats en heeft vaak te maken met een gebrek aan begeleiding. Daar zetten wij dan ook vol op in. De trainees hebben begeleiding van onze talent managers, volgen een persoonlijk leiderschapstraject, verdiepingsvakken naar keuze en met intervisiebijeenkomsten verstevigen we de basis.

wat betekent het traineeship voor uw school

WAT ANDEREN VAN ONS VINDEN

“Op basis van deze gezamenlijke ambitie ontwikkelen we, samen met ECHT Onderwijs,
een leerroute die aansluit bij de doelgroep”.

Karen van Rijswijk
Adjunct Directeur Thomas More Hogeschool

>> Lees meer