Dé lerarenopleiding die beter past bij zij-instromers!

Een flexibele lerarenopleiding waar de zij-instromers en hun ervaring centraal staan. Wij geloven dat het onderwijs gebaat is bij leerkrachten met een andere achtergrond. De interesse om de overstap van het bedrijfsleven naar de klas te maken, is er nog steeds. Alleen sluit het huidige onderwijssysteem onvoldoende aan bij de nieuwe generatie zij-instromers.

wat betekent het traineeship voor uw school

Wij vinden, selecteren en leiden leerkrachten & docenten voor u op!

Voor scholen die nadenken over de strategische personeelsplanning helpen wij bij het invullen van onderwijsopdrachten en toekomstige formatie met leerkrachten of docenten in opleiding. ECHT Onderwijs slaat de brug met speciaal ontwikkelde traineeships, die de flexibiliteit, relevante studie-inhoud en begeleiding bieden die zij-instromers nodig hebben. Zo bereiden we talent voor op een langdurige toekomst in het onderwijs.

ECHT Onderwijs

Wat wij doen

ECHT Onderwijs slaat een brug tussen het onderwijs en het bedrijfsleven met opleidingen, traineeships en trainingen die aansluiten bij de wensen van zowel de trainee, als de arbeidsmarkt. Hiermee helpen we hbo professionals met ambities het onderwijs in te stromen op een manier, waarbij ze hun kennis direct toe kunnen passen in de praktijk.

Traineeships in het onderwijs

Onderwijs en talent met elkaar verbinden, dat is wat wij doen. Hoe we dat doen? Door traineeships voor HBO professionals die willen zij- instromen naar het onderwijs.
Onze trainees voeren drie jaar lang onderwijsopdrachten voor onderwijsorganisaties uit en volgen een intensief ontwikkelprogramma. Door het traineeship voegen we waarde toe aan zowel de trainee als aan de vraag van de school/bestuur.

Dit is ECHT Onderwijs

  • Gericht op millennials met levens- en werkervaring elders;
  • 3-jarig traineeship, daarna kosteloos overstap naar uw school;
  • Extra begeleiding (ook persoonlijke ontwikkeling), voorkomt uitstroom;
  • 6 maanden proefdraaien, werkgeverschap en HR-zaken uit handen;
  • Trainees met een beschikbaarheid van 2 tot 4 dagen;
  • Zelfde prijs als regulier zij-instroomtraject (ZiB).
  • Uitgebreide werving- en selectieprocedure met uitgebreid assessment

Trainees voor het
basisonderwijs

Deze dertigplussers geven bewust hun baan op om het onderwijs in te gaan.

Lees meer

Trainees voor het
voortgezet onderwijs

Wij leiden ook docenten Nederlands, Engels en Wiskunde op.

Lees meer

Vak(leer)krachten, leswaarnemers
& Hybride docenten

Deze talenten combineren hun carrière in het onderwijs met een carrière ergens anders.

Lees meer

Significant minder uitstroom

Waarom nog een derde jaar, als trainees na twee jaar al lesbevoegd zijn? Om uitstroom te voorkomen. Uitstroom vindt vaak in de beginjaren plaats en heeft vaak te maken met een gebrek aan begeleiding. Daar zetten wij dit jaar dan ook vol op in. Met een persoonlijk leiderschapstraject, verdiepingsvakken naar keuze en intervisiebijeenkomsten verstevigen we de basis.

Talent uit een andere vijver

Wij bereiken de dertigplussers met ervaring in het bedrijfsleven, die het onderwijs niet bereikt. Deze millennials voelen zich niet aangesproken door de schoolse cultuur. Zij willen niet worden behandeld als een reguliere student en ook geen vakken volgen die ze niet nodig hebben. Ze hebben al een schat aan ervaring, en die is ontzettend waardevol. Wij respecteren dat, met een curriculum op maat. Alles om deze talenten zo gemotiveerd mogelijk te houden.

Duurzame instroom

Samen investeren

ECHT Onderwijs is geen noodoplossing; omdat de trainees nog moeten leren, zijn ze niet het antwoord op een vacature die nu vervuld moet worden. Wel zijn ze direct al een enorme toegevoegde waarde voor de school. Tijdens de studie staan de trainees in opleiding direct (onder begeleiding) voor de klas. Na twee jaar zijn ze volledig lesbevoegd en na drie jaar stromen ze kosteloos in. Wij zien ons traineeship dan ook als onderdeel van strategisch personeelsmanagement.

Ervaringen met onze trainees

gratis oriënteren

Je weet pas of iets bij je past, als je het probeert. Daarom kunnen scholen en trainees het eerste halfjaar gratis en risicoloos aan elkaar wennen. De zij-instromer behoudt de huidige baan, terwijl hij of zij start met de opleiding en een stage in het onderwijs. Zo krijgt de trainee de ruimte om geleidelijk en overtuigd de overstap te maken. Besluit de trainee te stoppen of haalt hij zijn propedeuse niet? Dan kost dit de school niets.

Wie zijn onze trainees

WAT ANDEREN VAN ONS VINDEN

“Op basis van deze gezamenlijke ambitie ontwikkelen we, samen met ECHT onderwijs,
een leerroute die aansluit bij de doelgroep”.

Karen van Rijswijk
Adjunct Directeur Thomas More Hogeschool

>> Lees meer