Wat doet een intern begeleider voor leerlingen? En hoe krijg jij als leraar ermee te maken?

Een interne begeleider is een vrijere rol dan die van leerkracht, met als gevolg dat het takenpakket van een ib’er vaak per school verschilt. Bij de aanstelling wordt echter wel duidelijk de taakomschrijving en verantwoordelijkheden van een intern begeleider worden vastgesteld.

Kort gezegd pakt een ib’er een hoop taken op waar de meeste leraren geen tijd voor hebben, maar die wel nodig zijn om alle leerlingen van zo goed mogelijke begeleiding en onderwijs te voorzien. Soms halen ze bijvoorbeeld kinderen uit de klas om 1-op-1 aan bepaalde leer- of gedragsproblemen te werken. Ook voeren ze gesprekken met externe partijen die eventueel een rol spelen bij de ontwikkeling van een kind. Ze zorgen dus ervoor dat de leer- en vooral ook de zorgstructuur van een school stevig staat. Dit met als doel dat alle leerlingen, ongeacht hun behoeften, toegang hebben tot kwalitatief goed onderwijs en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Wat doet een intern begeleider voor leraren?

Naast dat ze leerlingen helpen, kan jij als docent ook geholpen worden door een ib’er. Vaak hebben ze een rol in de coaching van leraren, bijvoorbeeld door lessen bij te wonen en feedback te geven. Daarnaast staan ze centraal in de communicatie tussen iedereen die betrokken is bij het leerproces van een kind, van ouders en leraren tot schoolleiders en leerspecialisten. Ook het plannen van toetsen of het maken handelingsplannen valt regelmatig op het bord van een ib’er.

Hoe word je ib’er?

Een interne begeleider is vaak iemand met al meerdere jaren ervaring in het onderwijs. Als jij dus al een aantal jaar voor de klas heb gestaan, kun je overwegen door te groeien naar de rol van ib’er. Het is een rol die meer vergt dan die van een reguliere leraar, maar daar staat dan wel ook een hoger salaris tegenover.

Een ib’er kan voor de klas staan, maar dit hoeft niet. Sommige ib’ers stonden origineel wel voor de klas, maar laten dat op een later moment toch vallen. Andersom kan het ook, dat ze toch voor de klas komen te staan, omdat het valt onder hun takenpakket. Als jij dus doorgroeit vanuit het leraarschap, heb je dus zelf in de hand of je les blijft geven of niet. Wel is hoe dan ook een pabo-opleiding een vereiste voor de rol van ib’er in het onderwijs, maar die heb jij, ook als zij-instromer, natuurlijk dan allang in je broekzak.

Fun facts over intern begeleiders

  • Waar voor het jaar 2000 scholen misschien één leraar hadden met een paar IB-uren, heeft inmiddels bijna elke school wel minstens één ib’er;
  • De rol is inmiddels zo gegroeid, dat er tegenwoordig een 1 jaar durende Post-Bachelor opleiding Intern Begeleider bestaat, waarin je alle benodigde vaardigheden leert;
  • Er is echter nog geen vastgelegde rol van de ib’er opgenomen in de wet of onderwijs-cao, mede vanwege de variatie van het takenpakket per school.

Bronnen

De Boer, M., MA. (2020). Wat is intern begeleider (IB’er)? Wijzer over de Basisschool. https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/intern-begeleider-ib-er

Opleidingen, N. (2021a). Hoe word je intern begeleider? NCOI Opleidingen. https://www.ncoi.nl/blog/hoe-word-je-intern-begeleider.html