Wat staat er in het cao onderwijs?

Om gelijk wat op te helderen: er is niet één cao voor het gehele onderwijs. Het voortgezet onderwijs en primair onderwijs hebben ieder een eigen cao. Het speciaal onderwijs valt momenteel nog onder de cao primair onderwijs, maar daar komt binnenkort wellicht verandering in. In 2021 was er namelijk een petitie met meer dan 20.000 handtekeningen die het tot de Tweede Kamer wist te schoppen, om het speciaal onderwijs om te dopen naar gespecialiseerd voortgezet onderwijs en onder de cao voortgezet onderwijs te laten vallen. Het wetsvoorstel daarvoor is momenteel in de maak, maar nog niet doorgevoerd.

Verder staan er in de cao de zaken die je zult verwachten. Even als opfrisser: een cao bestaat uit primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Primaire arbeidsvoorwaarden zijn zaken die iedere school aanbiedt, de echte basics van ieder contract. Denk aan:

 • Salaris;
 • Arbeidsduur;
 • Ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid.

Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn de dingen waar je in eerste instantie misschien niet aan zou denken, maar wel degelijk ook belangrijk zijn voor jou en jouw arbeidsovereenkomst, zoals:

 • Ouderschapsverlof: Je hebt recht op 415 uur betaald ouderschapsverlof per kind, doorbetaald op 75% van je reguliere loon als je deze uren opneemt in het eerste levensjaar van je kind;
 • Een professionaliseringsbudget: Deze verschilt per school. Je moet jaarlijks je besteding hiervan verantwoorden tegenover de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad;
 • Vakantieregeling: dit bedraagt 428 verlofuur per jaar, omgerekend ongeveer 53 werkdagen van 8 uur, opgenomen in de schoolvakanties;
 • Pensioenregeling: jouw pensioenregeling, zoals voor iedereen die voor de overheid werkt, gaat via het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, ook wel afgekort tot ABP;
 • Reiskostenvergoeding: Dit is een vaste vergoeding per maand, onafhankelijk van het vervoersmiddel dat je gebruikt, en gebaseerd op de afstand die je moet reizen van je huis naar je werk, en hoeveel dagen je dat moet doen. Deze vergoeding is met de meeste recente cao gestegen van 12 naar 17 cent per kilometer.

Jouw individuele arbeidsovereenkomst wordt dus afgestemd binnen de kaders van de cao, op basis van jouw behoeftes en de mogelijkheden van de school. De pensioenregeling via het ABP, de vakantieregeling in het onderwijs en de reiskostenvergoeding zijn landelijk vastgesteld, dus of je nu in een dorp in Limburg lesgeeft of in hartje Amsterdam, hierover zijn de rechten en plichten voor iedereen hetzelfde.

Maar over een aantal zaken kan je over onderhandelen, binnen de perken van de cao dus. In welke salarisschaal je instroomt bijvoorbeeld, of hoeveel uur je gaat werken per week. Dat is altijd een individuele afspraak.

Begin jij als zij-instromer bij ECHT Onderwijs, dan kom je eerst bij ons in dienst terwijl je jouw omscholingstraject doorloopt. Op dat moment val je dus nog niet onder een van deze cao's. Wel gebruikt ECHT Onderwijs de salarissen opgenomen in de onderwijs-cao's als een indicatie.

Wil je meer weten over de specifieke financiële arbeidsvoorwaarden, zoals de details over arbeidsongeschiktheid en overige vergoedingen? Dit lees je in ons begrip arbeidsvoorwaarden in het onderwijs. En wil je ECHT alle details zelf lezen, dan vind je hier de volledige cao primair onderwijs en de cao voortgezet onderwijs.

Fun facts over de onderwijs-cao:

 • De huidige cao primair onderwijs en cao voortgezet onderwijs gelden allebei tot 1 oktober 2024, nadat er een nieuw akkoord werd bereikt in september van 2023;
 • De onderwijs-cao's worden gevormd door onderhandelingen tussen werkgevers, de overheid en vakbonden voor leraren, zoals de AOb;
 • Er is sinds 2020 voor alle ambtenaren, waaronder dus alle leraren, het individueel keuzebudget. Meer informatie over dat zogenaamde ikb vind je hier

Bronnen

Algemene Onderwijsbond. (z.d.). CAO en salaris in het primair onderwijs | De Algemene Onderwijsbond. AOb. https://www.aob.nl/cao-en-salaris/primair-onderwijs/

Algemene Onderwijsbond. (z.d.). CAO en salaris in het voortgezet onderwijs | De Algemene Onderwijsbond. AOb. https://www.aob.nl/cao-en-salaris/voortgezet-onderwijs/

Claudette. (2022). VSO hoort onder CAO Voortgezet Onderwijs. Balans, vereniging voor ouders. https://balansdigitaal.nl/onderwijs/vso-hoort-onder-cao-voortgezet-onderwijs/#:~:text=Docenten%20in%20het%20voortgezet%20speciaal,CAO%20van%20het%20primair%20onderwijs.

Huidige CAO VO verlengd | Voion. (z.d.). https://www.voion.nl/nieuws/huidige-cao-vo-verlengd/

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2022, mei 13). Welke arbeidsvoorwaarden gelden er voor het onderwijs? Rijksoverheid.nl. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/arbeidsvoorwaarden-in-het-onderwijs