Wat is een lesmethode en wie maakt lesmethodes?

De overheid stelt in kerndoelen op wat leerlingen moeten leren op de verschillende onderwijsniveaus in Nederland. Scholen krijgen dan vervolgens zelf de keuze hoe ze hun lessen inrichten om ervoor te zorgen dat hun leerlingen deze kennis ook daadwerkelijk opdoen.

Dat is waar lesmethodes in beeld komen. Uitgeverijen huren professionals met allerlei soorten kennis en kunde in om lesmethodes te creëren; denk aan leraren zelf en overige onderwijsexperts, maar soms ook van daarbuiten. Deze methodes worden dan gedrukt en verkocht door de uitgeverijen aan scholen door het hele land. Een paar van de bekendste uitgeverijen voor lesmethodes zijn:

  • Noordhoff;
  • Malmberg;
  • Zwijsen.

De scholen (of schoolbesturen) bepalen dus vervolgens welke lesmethode zij gaan gebruiken per vak. Hoewel ze dezelfde kerndoelen hanteren, kunnen verschillende methodes voor hetzelfde vak nog best wat verschillen. De focus op welke manier van kennis overbrengen en leren wordt gebruikt kan namelijk compleet anders zijn, ondanks dat ze hetzelfde doel in gedachten hebben. Er leiden tenslotte meerdere wegen naar Rome!

Discussie over lesmethodes

Het is ook relevant voor jou om te weten dat er best wel wat discussie is rondom lesmethodes. Zo zouden ze namelijk niet divers genoeg zijn, en niet genoeg mee veranderen met de tijd. Zeker bij lesmethodes voor geschiedenis is er veel discussie rondom bijvoorbeeld de aanpak rondom de onderwerpen van slavernij en de Joodse geschiedenis. Meer weten hierover? Dan raadden wij dit artikel inclusief video van de NOS aan.

Fun facts over lesmethodes

  • Lesmethodes werden een hoofdbestanddeel van het onderwijs, vooral na de invoering van de zogenaamde Mammoetwet van 1963, waarin een hoop belangrijke hervorming van het onderwijs werden opgenomen;
  • Er blijft gewerkt worden aan nieuwe en geüpdatete versies, zodat ze meegaan met de tijd en de ontwikkelingen in het land;
  • Over updates gesproken, er wordt tegenwoordig ook steeds meer gebruik gemaakt van digitale toevoegingen aan lesmethodes.

Bronnen

Anstadt, R. (2022, november 8). Onderwijsconcept, didactiek en lesmethode verschillen per school - OCO. OCO. https://www.onderwijsconsument.nl/onderwijsconcept-didactiek-en-lesmethode-verschillen-per-school/ 

Carstens, N. (2017, 5 april). #Onderwijsvraag 18: Waarom standaard lesmethodes? œ Operation Education. https://operation.education/onderwijsvraag-18-waarom-standaard-lesmethodes/ 

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2023, mei 30). Mammoetwet. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2023/10/al-23-jaar-op-rij-meer-vrouwen-dan-mannen-in-hoger-onderwijs/mammoetwet 

NOS. (2019, 23 mei). Deze mensen bepalen wat er in de schoolboeken staat. NOS. https://nos.nl/artikel/2285981-deze-mensen-bepalen-wat-er-in-de-schoolboeken-staat