Wat jij kinderen leert in het primair onderwijs

Aangezien het primair onderwijs het eerste formele onderwijs is wat kinderen krijgen, komen ze dus binnen als een blanco pagina. Jij leert ze hoe en met wat ze zelf hun pagina’s kunnen vullen. Vakken die op de lagere school centraal staan zijn:

  • Taal & spelling
  • Rekenen
  • Lichamelijke opvoeding
  • Aardrijkskunde
  • Biologie & wetenschap
  • Geschiedenis

Het gaat in het basisonderwijs niet alleen maar om kennis vanuit boeken in die koppies krijgen. School is voor veel kinderen de eerste omgeving waar ze regelmatig omgaan met andere kinderen. Het is dus net zo belangrijk dat je het fundament legt voor de sociale vaardigheden die de kinderen moeten gaan ontwikkelen. Samen spelen, samen delen en samen werken dus. Ze moeten dus niet alleen een taal kennen, maar deze ook leren effectief te gebruiken. Communicatie en empathie staan dus op dezelfde hoogte als rekenen en taal.

Variaties binnen het primair onderwijs

Zoals iedereen verschillend is, zijn ook basisscholen niet allemaal hetzelfde. Het primair onderwijs is een centrale boom, met een aantal verschillende takken. Naast verschil tussen regulier basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs, is er ook een onderscheid tussen openbare lagere scholen en scholen die vallen onder bijzonder onderwijs. Deze laatstgenoemde zijn scholen die net wat anders zijn ingericht, meestal aan de hand van een bepaalde geloofsovertuiging of onderwijsfilosofie. Ouders die waarde hechten aan onderwijs voor hun kinderen gebonden aan hun religie, of een meer gespecialiseerde vorm van onderwijs, kunnen met hun kinderen terecht bij dit soort scholen. Voorbeelden hiervan zijn;

Fun facts over primair onderwijs

  • In Nederland zijn er ongeveer 6.500 basisscholen, waarvan de meeste openbare scholen zijn;
  • Altijd al een liefde voor theater of de aspiratie om regisseur te worden gehad? Dan heb je geluk, want heel veel scholen voeren in het laatste jaar van de basisschool per klas een musical op;
  • De leerplicht in Nederland, die stelt dat kinderen tot hun 18e naar school moeten of tot ze een diploma hebben gehaald, werd pas ingesteld in 1901! Zo oud is die dus nog niet.

Bronnen

Ministerie van Algemene Zaken. (2021, 21 december). Hoe is de groep van mijn kind op de basisschool samengesteld? Rijksoverheid.nl. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-zijn-de-groepen-in-het-basisonderwijs-bo-samengesteld 

Logo Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2023, 20 maart). Aantal scholen in het primair onderwijs. Primair Onderwijs | OCW in cijfers. https://www.ocwincijfers.nl/sectoren/primair-onderwijs/instellingen/aantal-scholen-in-het-primair-onderwijs#:~:text=Het%20totaal%20aantal%20scholen%20in,en%201%20vso%2Dschool%20minder 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2016, 3 maart). Geschiedenis. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Rijksoverheid.nl. https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/organisatie/geschiedenis