Wat zijn de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs?

Jij biedt het onderwijs een hoop, maar wat biedt het onderwijs jou? We zullen vast verklappen; ook een hele hoop. In deze sectie bespreken we de belangrijkste arbeidsvoorwaarden van het onderwijs. Ben je benieuwd naar jouw salaris, zowel bij ons als wanneer je klaar bent met je omscholing? Daarvoor verwijzen we je door naar deze blog.

Om te beginnen met het einde, het onderwijs heeft het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Hiermee bouw je een pensioen op, wat kan gelden als vervangend inkomen als je stopt met werken of arbeidsongeschikt wordt.

Om door te gaan op arbeidsongeschiktheid, voor zulke gevallen, en bij nog een aantal meer, is er het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UVW). Zij gaan over de regelingen bij werkeloosheid, ziekte, zwangerschap en arbeidsongeschiktheid of arbeidsbeperking. Als je in het basis of voorgezet onderwijs werkt, zijn er zelfs extra uitkeringen in een aantal van deze gevallen. Meer informatie over al deze uitkering vind je in ons begrip over de onderwijs-cao.

Dan is er nog het individueel keuzebudget, of het ikb in het kort, wat net als het ABP van toepassing is voor medewerkers in het onderwijs en in de overheid. Dit budget verdient zijn hele eigen begrip (we got you, die is hier te vinden😉), maar is in de simpelste vorm een meer flexibele vervanging van de bovenwettelijke vakantie-uren, de eindejaarsbonus en leeftijdsuren, bestaand uit tijd en geld.

Nog twee voordelen die komen bij werken in het onderwijs, zijn de dag van de leraar en een eindejaarsuitkering. Een extra vrije dag en een bonus, wie houdt daar nou niet van?

Mocht je al deze voorwaarden op een gegeven moment niet genoeg meer vinden? Dan heeft het onderwijs nog een laatste troef achter de hand, in de vorm van de bindingstoelage. Dit is een bonus voor iedereen die aan het maximum van hun salarisschaal zit, en toch wel verdiend beloond te worden voor hoe ze hun werk doen. Voor leraren ligt deze toelage volgens de huidige cao op € 1.591,09.

Fun facts over de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs

  • Gemiddeld verdienen leraren in het voortgezet onderwijs zo’n € 5.560 per maand. Dit is een schatting waarin alle leraren in alle salaristreden zijn meegenomen;
  • Arbeidsvoorwaarden worden ook wel emolumenten genoemd;
  • Op speciale uitzonderingen na, is in het onderwijs een contract van onbepaalde duur de standaard, en mag je maar één keer een tijdelijk contract van maximaal een jaar krijgen.

 

Bronnen

Holla. (2022, 2 mei). De (afwijkende) ketenregeling in het onderwijs - Holla. https://www.holla.nl/nieuwsbericht/de-afwijkende-ketenregeling-in-het-onderwijs/#:~:text=In%20het%20primair%20onderwijs%20is,periode%20van%20maximaal%2012%20maanden

Ministerie van Algemene Zaken. (2023, januari 2). ABP pensioenfonds voor overheid en onderwijs. Contact | Rijksoverheid.nl. https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/algemeen-burgerlijk-pensioenfonds-abp 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2022, mei 13). Welke arbeidsvoorwaarden gelden er voor het onderwijs? Rijksoverheid.nl. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/arbeidsvoorwaarden-in-het-onderwijs 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. (2014, 21 juli). Particulieren (Home) | UWV | Particulieren. https://www.uwv.nl/particulieren/ 

Wat is de bindingstoelage? - ambtenarensalaris.nl. (2023, 1 augustus). Ambtenarensalaris.nl. https://ambtenarensalaris.nl/kennisbank/onderwijs/wat-is-de-bindingstoelage/