Wat is een bindingstoelage?

Om even bij de basics te beginnen: Een toelage is een extra geldbedrag, een soort bonus dus, en het gedeelte ‘binding’ heeft betrekking op de medewerker langer gebonden te houden aan de school en het onderwijs in het algemeen. Het onderwijs werkt zoals veel sectoren met salarisschalen, waarbij je ieder jaar in principe een schaal stijgt als jij je werk goed doet. Op een gegeven moment zit je natuurlijk aan het maximum van je schaal. Toch wil de onderwijssector je wel blijven belonen voor jouw goede werk en inzet. Dit is waar de bindingstoelage in het spel komt.

De bindingstoelage is geld wat jij extra krijgt, ook al zit je al aan het maximum van je salarisschaal, om je toch te belonen voor je goede werk. Deze wordt normaliter op 1 augustus uitbetaald, en het bedrag verschilt per functie.

Je krijgt € 263,94 als:

  • Onderwijs ondersteunend personeel
  • Directeur schaal D13 of hoger
  • Adjunct-directeur schaal A13 of hoger

Je krijgt € 1591,09 als:

  • Leraar!
  • Directeur schaal D11 en D12
  • Adjunct-directeur schaal A10, A11 of A12

Fun facts over de bindingstoelage

  • De bindingstoelage werd aanvankelijk ingevoerd in het onderwijs in 2008 naar aanleiding van het Convenant Leerkracht van Nederland;
  • Tussen 2018 en 2022 verviel de bindingstoelage tijdelijk in het primair onderwijs, maar deze is intussen gelukkig weer terug;
  • Als je meer details wilt over de salarisschalen in het onderwijs, check dan deze blog of ons begrip over de cao

Bronnen