Dit is de havo

Qua opbouw en structuur lijkt de havo meer op het vwo dan het vmbo. De onderbouw duurt drie jaar, en heeft als doel leerlingen met veel verschillende vakken kennis te laten maken. Na het derde jaar kiezen ze een profiel, namelijk:

  • Economie en Maatschappij (E&M)
  • Cultuur en Maatschappij (C&M)
  • Natuur en Techniek (N&T)
  • Natuur en Gezondheid (N&G)
  • Combinatieprofiel E&M/C&M
  • Combinatieprofiel N&T/N&G

Naast de verplichte vakken, zoals Nederlands en Engels, moeten leerlingen een aantal vakken kiezen die samen die hun vakkenpakket vullen. Hier moet minstens één vreemde taal (in de meeste gevallen is dit Frans of Duits) en een vorm van wiskunde (A, B, C, en D) bij zitten. Vaak wordt er per profiel een bepaalde vorm van wiskunde aangeraden. Profielen zijn een soort studierichting, die ervoor zorgen dat leerlingen een vakkenpakket kiezen wat een beetje bij elkaar past en logisch op elkaar aansluit. Als een leerling scheikunde, geschiedenis en economie zou kiezen bijvoorbeeld, is er weinig aansluiting. Een profielkeuze is dan ook eigenlijk al een van de eerste stappen voor middelbare scholieren in hun loopbaan oriëntatie.

Ook hoe je de havo haalt is soortgelijk aan het vwo, met een profielwerkstuk, en een 50/50 verdeling tussen schoolexamens en centrale examens. Één verschil is dat havo-leerlingen in minstens 7 vakken centraal examen moeten doen, in tegenstelling tot de 8 op het vwo.

Hoe geef je les op de havo?

Wil je lesgeven op de havo? Dan heb je een tweedegraads lesbevoegdheid nodig voor de onderbouw. Voor de bovenbouw heb je, net als bij het vwo, een eerstegraads onderwijsbevoegdheid nodig. Dit heeft te maken met zowel het lesgeven aan oudere leerlingen, als het dieper moeten ingaan op de vakinhoudelijke lesstof.

Doordat de havo een relatief uniek tussenniveau is, krijg je ook te maken met allerlei soorten leerlingen. Ze zullen vaak met praktische vragen komen, omdat ze willen graag weten waar ze iets kunnen toepassen en waarom ze iets leren. Wanneer je ze dit uitlegt zullen ze er op een analytische manier over na kunnen denken. Deze mix is dan ook een unieke uitdaging voor jou als docent!

Fun facts over de havo

  • In Friesland is Friese taal en cultuur een verplicht vak in de onderbouw;
  • Voor 2020 mochten scholen zelf bepalen of ze bepaalde eisen stelden aan leerlingen die van de havo naar het vwo wilden doorstromen;In het leerjaar 2022/2023 deden er bijna 50.000 leerlingen hun havo-eindexamen.

Bronnen

Examenoverzicht.nl. (z.d.). Statistieken over het Eindexamen: het Ultieme Overzicht (2023). ExamenOverzicht. https://www.examenoverzicht.nl/examen-informatie/algemeen/statistieken 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2022, 1 augustus). Hoe zit de havo in elkaar? Rijksoverheid.nl. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-zit-de-havo-in-elkaar 

Sariwating, K. (2022, 23 december). Hoe stroom ik door van havo naar vwo? - OCO. OCO. https://www.onderwijsconsument.nl/hoe-stroom-ik-door-van-havo-naar-vwo/#:~:text=Met%20een%20havo%2Ddiploma%20kan,die%20vanuit%20havo%20zijn%20ingestroomd