Wat is het openbaar onderwijs?

In het openbaar onderwijs is iedereen dus welkom en wordt geen leerling afgewezen. Ook als je wel een sterke geloofs- of levensovertuiging hebt, ben je dus welkom op een openbare school. Sommige openbare scholen hebben wel een bepaalde onderwijsovertuiging die ze hanteren, maar als organisatie zijn ze nog steeds wel openbaar. Zo zijn er dus openbare dalton- of montessorischolen, die dus anders zijn dan dalton- of montessorischolen in het bijzonder onderwijs.

De meeste openbare scholen zijn ondergebracht in stichtingen, die namens gemeentes voor scholen zorgen. Zo is het namelijk wettelijk verplicht dat de gemeente zorgt voor genoeg openbare scholen per gebied, zodat iedere leerling voor een openbare school kan kiezen. Lukt dat niet, dan moet de gemeente in sommige gevallen zorgen voor een alternatief, zoals vervoer regelen voor leerlingen van en naar school in een andere regio.

Zowel scholen in het openbaar onderwijs als in het bijzonder onderwijs krijgen financiële steun van de overheid. Hiervoor moeten ze wel aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen, die worden gecontroleerd door het OCW. Denk hierbij aan:

  • Een minimum aantal leerlingen;
  • Voldoende kwaliteit van het onderwijs;
  • Een minimum aantal lesuren per week;
  • Bevoegde leraren.

Werken in het openbaar onderwijs

De kernwaarden van het openbaar onderwijs zijn:

  • Gelijkwaardigheid;
  • Vrijheid;
  • Ontmoeting.

Dit betekent dus ook dat jij op een openbare school vrijer bent in het uiten van jouw personele levens- of geloofsovertuigingen. Voel je dus vrij om een kruisketting of hoofddoek te dragen op je werk. Wel hebben openbare scholen vaak een bepaald kledingvoorschrift, maar die mag ook niet discriminerend zijn. Hierin in begrepen zijn vaak ook regels over tatoeages en piercings, waarvoor dus hetzelfde geldt.

Fun facts over openbaar onderwijs

  • Meer dan een eeuw geleden zat ongeveer 3 op de 4 kinderen op een openbare school. Tegenwoordig is dit dichterbij 3 op de 10, deels door de opmars van het bijzonder onderwijs;
  • In 2022 waren deze leerlingen verdeelt over rond de 2050 openbare basisscholen in Nederland. In het voortgezet onderwijs zijn dit er ongeveer 410;
  • Volgens de Wet op het Primair Onderwijs zijn openbare scholen wel verplicht om tijd te besteden aan het belichten van allerlei verschillende geloofs- en levensovertuigingen.

Bronnen

BEd, J. K. (2023). Openbaar onderwijs: dit moet je weten. Wijzer over de Basisschool. https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/openbaar-onderwijs

Logo Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2023, september 6). Aantal scholen in het primair onderwijs. Primair Onderwijs | OCW in cijfers. https://www.ocwincijfers.nl/sectoren/primair-onderwijs/instellingen/aantal-scholen-in-het-primair-onderwijs

Logo Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2023, maart 22). Aantal Vo-scholen. Voortgezet Onderwijs | OCW in cijfers. https://www.ocwincijfers.nl/sectoren/voortgezet-onderwijs/instellingen/aantal-vo-scholen#:~:text=Aantal%20vo%2Dinstellingen&text=In%202022%20zijn%20er%20641,%2Dkaderberoeps%20en%20%2Dgemengde%20leerwegen.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2023, april 4). Openbaar en bijzonder onderwijs. Vrijheid van onderwijs | Rijksoverheid.nl. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijheid-van-onderwijs/openbaar-en-bijzonder-onderwijs

Oco. (2022, oktober 12). Wat is openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs? - OCO. OCO. https://www.onderwijsconsument.nl/wat-is-openbaar-onderwijs-en-bijzonder-onderwijs/