Wat kun je als leraar verwachten van een ouderavond?

Ouderavonden komen voor in een aantal verschillende soorten, met verschillende betrokkenen en redenen. De meest voorkomende betrokkenen zijn:

  • De ouders;
  • De leraar;
  • De schoolleiding;
  • Leden van de ouderraad of medezeggenschapsraad;
  • Een spreker voor een bepaald thema.

Bij de laatste drie zal het bijna altijd gaan om een vergadering met alle ouders van kinderen waar het over gaat, in één grote ouderavond dus. Dit is meestal om een bepaald thema aan te kaarten, zoals een schoolreis, of om het beleid van de school te bespreken.

Maar natuurlijk zijn er ook nog de welbekende tien-minuten-gesprekjes tussen de leerkracht en (een van de) ouders of verzorgers van een kind. Hierin gaat het over zaken als de voortgang van het kind, hoe het in de klas is en of er eventuele uitdagingen zijn.

Hoe pak je zo’n ouderavond nou aan?

Het belangrijkste om in gedachten te houden als het gaat om ouderavonden en oudergesprekjes, is dat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft: de beste educatie voor het kind. Ouders zullen dan ook niet alleen komen om te horen hoe goed hun zoon of dochter het wel niet doet, maar ook wat er eventueel wat minder goed gaat. Vaak zijn dat namelijk dingen die zij zelf niet horen of meekrijgen van hun kind, en dus kunnen ze daar alleen maar van leren. Zo werken jullie samen aan de ontwikkeling van het kind.

Zorg er ook voor dat het echt een gesprek is. Wees niet alleen zelf aan het woord, maar geef ouders ook de ruimte om te hun ei kwijt te kunnen. Hier kan jij immers ook van leren. Zijn ze met meer dan één ouder, betrek dan iedereen in het gesprek, niet slechts één ouder. Zo voelt iedereen zich betrokken en gehoord.

Fun facts over ouderavonden:

  • Zeker sinds 2020 is het steeds vaker mogelijk om oudergesprekken ook te voeren via een videogesprek, mocht dit beter uitkomen voor beide partijen;
  • Ouderavonden worden vaak 1 à 2 keer per jaar georganiseerd;Ongeveer 90% van leraren vindt het van waarde is dat ouders naar ouderavonden komen. Omgekeerd ligt dit bij percentage bij de ouders rond de 80%.

 

 

Bronnen

De Boer, M., MA. (2022). Wat is een ouderavond? Wijzer over de Basisschool. https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/ouderavond 

Ouderavond - uitleg Begrippen onderwijs. (z.d.). https://wij-leren.nl/ouderavond.php