Wat doet een remedial teacher?

Een remedial teacher probeert eerst een beeld te krijgen van welk leer- of gedragsprobleem de leerling dwarszit. Dit onderzoekt deze leerkracht+ aan de hand van bepaalde toetsen, maar ook door gesprekken te voeren en/of algemene observaties te doen. Wanneer dit is gedaan, stelt een remedial teacher een handelingsplan op om het probleem structureel aan te pakken. Hierna gaat de remedial teacher met de leerling aan de slag, meestal een paar keer per week een uurtje.

Belangrijk om duidelijk te maken: remedial teaching is geen bijles. Dit is een veelgemaakte, en ook logische, verwarring. Bijles is het bijspijkeren van lesstof, omdat een leerling wat moeite heeft met een bepaald vak of onderwerp. Bij remedial teaching gaat het om een structurele leerachterstand of problemen met het algemeen opnemen van lesstof. Een remedial teacher houdt onder andere ook de voortgang van de leerling bij in rapporten, en coördineert de begeleiding met de ouders, leraren en waar nodig ook andere specialisten zoals een logopedist.

Hoe word je een remedial teacher?

Tot niemands verbazing heb je voor het worden van een remedial teacher eerst de relevante onderwijsbevoegdheid nodig voor het niveau waarop je werkt. Remedial teachers zijn immers werkzaam op zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Daarna ben je in principe vrij om te solliciteren op de functie van een remedial teacher, maar er zijn natuurlijk wel een aantal dingen die je nog geschikter kunnen maken voor de rol.

Allereerst is het een plus wanneer je al een aantal jaar ervaring hebt in het onderwijs en/of het begeleiden van leerlingen. Ook is het geen slecht idee om te kijken naar het eventueel behalen van een Master op het gebied van (special) educational needs. Daarnaast is er de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers. Hierbij aanmelden is dus niet verplicht, maar kan ze kunnen je wel helpen door middel van het uitgeven van hun kwaliteitskeurmerk en extra resources en cursussen voor remedial teachers.

Fun facts over een remedial teacher

  • Net zoals dat een intern begeleider vaak een ib’er wordt genoemd, verwijst men naar een remedial teacher ook regelmatig als en rt’er;
  • De naam remedial teacher komt uiteraard voort uit het Engels. Een remedy is een geneesmiddel of oplossing, en een rt’er is dus een leraar die naar oplossingen voor een leerling zoekt;
  • Remedial teachers werken vaak binnen een school, maar ze kunnen ook als freelancer een eigen praktijk hebben en buiten school met kinderen werken.

Bronnen

Remedial Teaching (RT) - uitleg begrippen onderwijs. (z.d.). https://wij-leren.nl/remedial-teaching.php 

Wat doet een remedial teacher. (z.d.). Indeed. https://nl.indeed.com/carrieregids/baan-vinden/wat-is-remedial-teacher 

Wat is Remedial Teaching? - LBRT. (z.d.). Wat Is Remedial Teaching? - LBRT. https://lbrt.nl/ouders/wat-is-remedial-teaching