Hbo: the best of both worlds

Het hbo is een soort ideale combinatie tussen een mbo en het wo. Het is net als het mbo praktijkgericht, maar bied ook ruimte voor theoretische verdieping en wat focus op academische vaardigheden. Je loopt enerzijds vaak verplicht minstens 1 keer stage, maar anderzijds is er aan het einde vaak de optie te kiezen voor een afstudeerstage, afstudeeropdracht of een afstudeerscriptie. Ook is er een mix tussen meer praktische gerichte opdrachten en de goeie ouwe tentamens.

Uit welke onderdelen bestaat het hbo?

Bij gedeeltelijk praktijkgericht onderwijs hoort uiteraard ook praktische informatie. Het hbo bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een hbo-bachelor: Deze duurt 4 jaar, met een minor in het 3e jaar en een propedeuse na het voltooien van het 1e jaar. Hiermee kan je doorstromen naar het wo;
  • Een hbo-master: Bestaande uit 1 of 2 jaar, dit is een meer gespecialiseerde toevoeging aan een bachelor-opleiding;
  • Een associate-degree: Een meer praktijkgerichte optie die tussen een mbo-niveau 4 en hbo-diploma in valt, deze 2-jarige opleiding bereidt je voor op een specifiek beroep in een kortere tijd dan een hbo-bachelor. Het is echter geen verkorte versie daar van, maar een volledig eigen hbo-diploma.

Om toegelaten te worden tot een hogeschool heb je een havo- of vwo-diploma nodig, en vaak voldoet een (relevant) mbo-niveau-4-diploma ook. Heb je geen van deze, maar ben je wel boven de 21? Dan kan je voor sommige hbo-opleidingen ook een toelatingstoets doen.

Lesgeven na een hbo-opleiding

Heb jij een hbo-opleiding gedaan (anders dan de pabo natuurlijk) en wil je toch het onderwijs in? Dat kan! Je kan daarin kiezen tussen een tweedegraads of eerstegraads lesbevoegdheid halen. Heb je een hbo-diploma dat gerelateerd is aan een schoolvak, zoals geschiedenis of aardrijkskunde? Dan kan je een kopopleiding doen van 1 jaar, waarin je een tweedegraadsbevoegdheid kan halen voor dat vak. Voor een eerstegraadsbevoegdheid heb je dan een hbo-master of een universitaire educatieve minor nodig. Je andere optie is om een lerarenopleiding te volgen aan een hbo, of natuurlijk het traject zij-instroom in beroep. 😉

Fun facts over het hbo

  • Op het hbo zitten bijna een half miljoen studenten, verspreid over 36 hogescholen;
  • Wil je na het afstuderen gelijk een baan? Dan is het hbo een prima plek om heen te gaan. 87% van hbo’ers heeft direct naar het afstuderen een baan te pakken;
  • Een hogeschool is in het Engels een ‘University of Applied Sciences’. Raak dus niet verward tussen universiteiten en hogescholen wanneer je bezig bent met oriënteren!

Bronnen

HBO opleidingen - Ik wil meer weten over het hbo. (z.d.). https://www.hbostart.nl/hboopleidingen/#:~:text=Het%20hbo%20.

Vereniging Hogescholen. (z.d.). https://www.vereniginghogescholen.nl/

Wat is een ad-opleiding? (z.d.). https://www.hbostart.nl/wat-is-associate-degree-opleiding/