Wat is een teamleider onderwijs en wat is hun takenpakket

Vooropgesteld, een teamleider in het onderwijs is boven alles een leraar. Dit valt dus nog steeds binnen hun takenpakket, zowel in het po als het vo. Daarnaast zijn ze een soort tussenpersoon tussen de schoolleiding, zoals het schoolbestuur en de schooldirecteur, en de leraren. Vaak zijn er namelijk zo veel leraren en leerlingen op een school, dat de schoolleiding alleen niet alles kan overzien en oppakken. Daarom is het handig om teamleiders te hebben, die een team van leraren directer kan aansturen en ondersteunen. Kort gezegd is je teamleider jouw go-to-persoon wanneer je ergens tegenaan loopt, iets wil weten of problemen hebt waar je niet alleen uit komt, bijvoorbeeld met ouders.

Het takenpakket van een teamleider verschilt uiteraard per onderwijsorganisatie, en ze kunnen dus ook afdelingsleider genoemd worden op basis van waar ze exact leiding over hebben. Over het algemeen bestaat, naast lesgeven, hun takenpakket verder uit:

 • Het onderwijsteam onder hun hoede aansturen;
 • Het opstellen van een teamplan;
 • Het coördineren van verschillende programma’s en
  activiteiten;
 • Het regelen van vervanging bij ziekte van een deel van
  het onderwijsteam;
 • Het voeren van functioneringsgesprekken.

Teamleiders hebben minimaal een hbo-diploma en vaak ook een aantal jaar aan werkervaring in het onderwijs nodig om in aanmerking te komen voor de functie. Vaak zijn het dan ook leraren die zijn doorgegroeid naar deze functie.

Fun facts over de teamleider

 • Heb je de ambitie om teamleider te worden? Goed nieuws voor jou. Één Google-zoekopdracht zal je tonen dat er momenteel flink wat vacatures openstaan voor de functie;
 • In het onderwijs wordt je salarisschaal bepaald aan de hand van hoe uitgebreid je takenpakket is. Teamleiders krijgen dan ook gemiddeld meer betaald dan de meeste reguliere leraren;
 • Vaak wordt er ook een interim-teamleider aangewezen, in het geval dat de reguliere teamleider ziek wordt bijvoorbeeld.