Wat is een leraar in opleiding?

Een leraar in opleiding is een student die al ver is in zijn opleiding tot leraar, bijvoorbeeld een laatstejaarsstudent van de pabo. Je hebt dan nog geen lesbevoegdheid, maar staat al wel zelfstandig voor de klas. Hier word je dan ook al voor betaald, 50% van het startsalaris van een bevoegde leraar. Dit kan in het primair en voortgezet onderwijs, maar ook in het beroeps- of speciaal onderwijs. Dit mag doordat de student en school(bestuur) een leerarbeidsovereenkomst tekenen, die zorgt voor een tijdelijke ontheffing van lesbevoegdheid en voor tijdelijke arbeidsaanstelling. Daar komt daarnaast een akte van benoeming (speciaal onderwijs) of akte van aanstelling (openbaar onderwijs) bij. De student moet wel een leerwerkplan opstellen, waarin de taken en doelen staan van de student, die de onderwijsinstelling vervolgens moet goedkeuren.  

Naast LiO’s heb je ook LiO-stagiaires. Zo’n stagiair heeft in plaats van een leerarbeidsovereenkomst een stage-overeenkomst, en krijgt ook geen akte van benoeming of aanstelling. Daarnaast krijgen zij een stagebegeleider toegewezen, en mogen ze ook niet zonder toezicht voor de klas staan, waar een LiO dat wel mag. Ze worden niet betaald, maar kunnen wel soms een stagevergoeding krijgen.

Fun facts over een leraar in opleiding

Leraren in opleiding vind je in allerlei trajecten, op hogescholen of universiteiten, als zij-instromers of mensen die net van de middelbare school af zijn;
Een LiO-stage duurt meestal rond de 5 maanden, of een half schooljaar, maar kan ook vaak op verschillende manieren worden ingevuld;
Wanneer wordt gezegd dat een LiO-stagiair niet alleen voor de klas mag staan, moet dat niet al te letterlijk worden genomen. Zo lang de stagebegeleider of iemand die toezicht kan houden maar op “roepafstand” is, is er niks aan de hand.

Bronnen

Ministerie van Algemene Zaken. (2020, 6 januari). Mag ik lesgeven als leraar in opleiding (lio)? Rijksoverheid.nl. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/leraar-in-opleiding-lio 

Van Aken, J. (2020). Wat is het verschil in aanstelling tussen een LIO en een LIO-stagiair? VBS. https://vbs.nl/faq/wat-is-het-verschil-in-aanstelling-tussen-een-lio-en-een-lio-stagiair/