Wat doet een orthopedagoog in het onderwijs?

In het onderwijs betekent dit dus vooral dat een orthopedagoog erbij wordt gehaald wanneer een leraar of ouders vermoeden dat een kind met dergelijke problemen kampt. Een orthopedagoog kan dan onderzoek doen, een diagnose stellen, en advies geven voor een behandelingsplan. Denk daarbij aan een IQ-test voor een mogelijk hoogbegaafd kind, of een concentratietest bij het vermoeden van ADHD. De daadwerkelijke uitvoering van een dergelijk handelingsplan wordt vaak gedaan door andere specialisten.

Orthopedagogen zijn werkzaam in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Ze kunnen werken op één specifieke school, werken voor alle scholen binnen een schoolbestuur of op een meer freelancebasis.

Hoe word je een orthopedagoog?

Een orthopedagoog is nog gespecialiseerder dan een pedagoog, en moet dan ook een hoger niveau opleiding afronden. Waar een pedagoog de vierjarige hbo-opleiding Pedagogiek volgt, moet je als toekomstig orthopedagoog 4 jaar aan een universiteit studeren. Eerst de driejarige bachelor Pedagogische Wetenschappen, en daarna nog een master Orthopedagogiek.

Als je genoeg werkervaring hebt opgedaan, kun je zelfs nog doorgroeien naar de titel orthopedagoog-generalist. Dit is een nog verdere specialisatie, waarvoor je 2 jaar een post-master moet volgen, ook aan de universiteit. Daarna moet je jezelf inschrijven in het BIG-register (BIG staat voor Beroep in de Individuele Gezondheidszorg), waardoor je onder een beschermde beroepstitel mag gaan werken.

Fun facts over een orthopedagoog

  • Het woord orthopedagogiek bestaat uit het Griekse woord “orthos”, wat juist of recht betekent, en pedagogiek, wat we tegenwoordig ook wel opvoedkunde noemen. Het is dus eigenlijk de studie van een kind juist opvoeden;
  • Vanwege het hogere opleidingsniveau, zal een orthopedagoog vaak met ingewikkeldere gevallen werken dan een pedagoog;
  • Naast hun reguliere werkzaamheden, geven orthopedagogen soms ook voorlichtingen aan ouders of leraren, om te helpen met problemen vroeg te signaleren, te voorkomen of met bepaalde situaties om te gaan.

Bronnen

De Boer, M., MA. (2023, 3 oktober). Wat is een orthopedagoog? Wijzer Over de Basisschool. https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/orthopedagoog 

Het verschil tussen een pedagoog en een orthopedagoog. (2024, 24 augustus). Indeed. https://nl.indeed.com/carrieregids/baan-vinden/verschil-pedagoog-orthopedagoog 

NVO, Nederlandse Vereniging Van Pedagogen en Onderwijskundigen. (z.d.). NVO. NVO. https://www.nvo.nl/over-de-nvo/waar-werken-de-nvo-pedagogen/onderwijs 

Orthopedagogiek - uitleg begrippen onderwijs. (z.d.). https://wij-leren.nl/orthopedagogiek.php 

Orthopedagoog – eigenwijzer. (z.d.). https://eigenwijzer.nu/home/orthopedagoog/#:~:text=Wat%20betekent%20orthopedagoog%3F,paidagoogia%20wat%20'kinderleiding'%20betekent

TMI. (2024, 8 januari). Wat doet een orthopedagoog? | TMI. https://www.tmi.nl/psychologie/orthopedagoog/