Waaruit bestaat een zorgteam in het onderwijs?

Stel, jij merkt dat een van je leerlingen leer- of gedragsmoeilijkheden heeft. Na een gesprek met de ouders weten jullie allebei eigenlijk niet hoe het komt of wat er aan de hand is. In dit soort gevallen komt het zorgteam in actie. De samenstelling van het zorgteam is per school verschillend, maar kan onder andere bestaan uit een ib’er, een jeugdarts en een remedial teacher. Verder kunnen er ook van buiten mensen ingeschakeld worden als dit nodig blijkt, zoals een logopedist of een orthopedagoog. Maar ook kan er een beroep gedaan worden op de leerplichtambtenaar of de politie, als het gaat om heftigere gedragsproblemen of problemen in de privésituatie van een leerling.

Het idee achter een zorgteam binnen het onderwijs is dat er snel hulp kan worden geleverd als een kind dat nodig heeft, zonder dat er eerst allerlei doorverwijzingen en ingewikkelde zorgprocedures afgewacht moeten worden. Vaak komt het zorgteam goed van pas bij kinderen die later een diagnose krijgen, zoals bijvoorbeeld hoogbegaafdheid, autisme, hoogsensitiviteit of ADHD. Zo kan het kind zo vlug mogelijk weer door in hun onderwijsavontuur, met de juiste begeleiding.

Fun facts over het zorgteam in het onderwijs

  • Online is een kwaliteitschecklist te vinden, die scholen zelf kunnen gebruiken om de kwaliteit van hun zorgteam te controleren;
  • Sinds 2007 hebben ook middelbare scholen een zorgteam. Dit werd ingesteld in een poging uitvallers tegen te gaan, door ze steun en hulp te geven als ze mentale of leerproblemen hadden;
  • Als leraar maak jij ook deel uit van het zorgteam van jouw leerlingen. Een leraar is namelijk vaak de eerste die eventuele leer- of gedragsmoeilijkheden opmerkt.Bronnen

Het zorgteam - Wie doet wat voor je kind? | PO Wijzer. (2022, 14 maart). PO Wijzer. https://www.powijzer.nl/arnhem/goed-om-te-weten/het-zorgteam 

Oco. (2014, 20 juni). Elke middelbare school krijgt zorgteam - OCO. OCO. https://www.onderwijsconsument.nl/elke-middelbare-school-krijgt-zorgteam/